Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Přijímací řízení na SŠ

9.5.2024

2.kolo 24.png (218 KB)

2.kolo 24 UK.png (221 KB)


30.1.2024

Cermat spustil aplikaci TRÉNUJ A UČ SE, zkuste si ji.

Současně zpřístupňujeme slíbenou prezentaci shrnující letošní formu přijímacího říení na SŠ.


29.1.2024

Na webu www.prihlaskynastredni.cz bylo zveřejněn další video návod - tentokrát: Jak podat přihlášku v elektronické podobě.


24.4.2024

Přehledná BROŽURA pro rodiče a žáky.


21.1.2024

Znovu připomínáme velmi užitečný web https://www.prihlaskynastredni.cz/, kde je celý mechanismus přijimacího řízení na SŠ přehledně na jednom místě popsán.

Nově tam najdete i instruktážní video, jak pracovat v systému DIPSY. Tedy jak přihlášku vyplnit a odeslat. Toto video můžete shlednout i přímo na naší stránce:


17.1.2024

Vzhledem k množícím se dotazům, kde bude probíhat podání přihlášek, raději přímo zveřejňujeme v návodech zmiňovaný odkaz na přihlašovací portál, tady DIPSY.CZ . Upozorňujeme však, že funkčním se stane až 1. února 2024.


16.1.2024

Vše potřebné najdete na webu:

Prijimacky letak obr.JPG (85 KB)

Jednoduchou a přehlednou brožuru vysvětlující nový systém přijímacího řízení na SŠ si můžete prostudovat ZDE.

Údaje, které budete k podání přihlášky potřebovat, si můžete rozmyslet a připravit dle vzoru budoucí přihlášky ZDE.


15.1.2024

MŠMT vytvořilo nové instruktážní video:


10.1.2024

Pro ukrajinské žáky je k dispozici formulář žádosti O PROMINUTÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A ZADÁNÍ MATEMATIKY V UKRAJINŠTINĚ. Formuláře získáte zde buď v XLSX nebo PDF.


9.1.2024

MŠMT postupně zveřejňuje další informace a materiály k letošním přijímacím zkouškám na SŠ. U některých SŠ budete potřebovat i lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru. Protože čas na podání přihlášky bude relativně omezený, poskytujeme tento formůlář, který případně použijete jako přílohu již nyní a to ve formátu XLSX (Excel lze vypnit digitálně) nebo PDF (lze vyplnit pouze ručně).

Důležité :

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

3.1.2024

Podívejte se, jak budou s novelou vypadat v příštím roce přijímací zkoušky na SŠ.

Nově může uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou podat přihlášku až na tři střední školy. Kromě toho se může ještě navíc přihlásit v prvním kole přijímaček až na dva obory s talentovou zkouškou. Dohromady tak může podat pět přihlášek.

Termíny pro podání přihlášky

 •  do 30. listopadu 2023 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou
 •  od 1. do 20. února 2024 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

Způsoby podání přihlášek

 •  Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita)
 •  Podáním výpisu vytištěného z online systému
 •  Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Zákonný zástupce uchazeče bude mít nově na výběr ze tří možností, jak přihlášku podat. „Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod,“  uvedl Cermat na webových stránkách.

Díky digitalizaci budou totiž žáci automaticky přijati do zvolené školy na základě svých preferencí a zároveň výsledků u přijímacích zkoušek. „Tak se eliminuje období nejistoty uchazečů, jejich zákonných zástupců, ale i přijímajících škol, kdy nebylo zřejmé, zda uchazeči byli přijati či přijatí budou, zda na školu nastoupí či nikoli,“ zdůraznili tvůrci novely. Prioritní školu si musí každý uchazeč sám zvolit a vyplnit v přihlášce.

Termíny přijímacích zkoušek

Obor vzdělání

1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

12. dubna 2024

15. dubna 2024

29. dubna 2024

30. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

16. dubna 2024

17. dubna 2024

29. dubna 2024

30. dubna 2024

Školní části přijímacích zkoušek se uskuteční v jednotlivých školách, které je vypisují. Co se týče JPZ (jednotné přijímací zkoušky), žák zkoušku musí složit na některé ze škol, kam se hlásí. Tyto školy budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které obdrží od ředitelů škol.

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (například z důvodu nemoci), musí se omluvit řediteli střední školy, kde měli JPZ konat. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Jednotné přijímačky tvoří dvě části: během 60 minut musí uchazeči vypracovat test z českého jazyka a literatury, o deset minut víc budou mít na test z matematiky. Při přípravě se mohou žáci odrazit od specifikací požadavků k jednotlivým předmětům, které Cermat zveřejnil.

Hlavní změny přijímacího řízení na střední školy

 •  Evidence všech přihlášek v jednotném informačním systému, a to jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem.
 •  Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na tři školy u oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem a až pět přihlášek v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
 •  Zachování dvou pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 •  Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
 •  Školní část přijímacích zkoušek se bude skládat v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
 •  Systém bude přiřazovat uchazeče na základě jejich prioritizace ke konkrétním středním školám.

   


  Vážení rodiče,

  pokud se Vaše dítě hlásí na víceleté gymnázium nebo ho čekají přijímací zkoušky v 9.ročníku, máte možnost si přímo v Hradci Králové (konkrétně na ZŠ Štefcova během vybraných víkendů) vyzkoušet, jak je na přijímačky připraveno, a zároveň syna/dceru postupně na testy jak z matematiky, tak i z českého jazyka připravovat. Více na www.zkusprijimacky.cz.

  zkuspřijimačky (1).png (646 KB)

Vysvětlení algoritmu přijetí uchazečů na zvolené školy:

Pokud vás zajímá, kolik uchazečů vezmou jednotlivé střední školy v našem kraji použijte níže umístěný odkaz:

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly


23.11.2023

MŠMT zpřístupnilo informační web k přijímacímu řízení na střední školy. 

Najdete ho na odkazu: https://www.prihlaskynastredni.cz/

 


8.11.2023

Termíny dnů otevřených dveří středních škol:

DOD.JPG (337 KB)

7.11.2023

Všechny informace pro rodiče deváťáků jako na dlani

Všem rodičům i deváťákům doporučuji ke shlédnutí cca 70 minutovou přednášku pro rodiče z dílny To dáš!, kde se dozvíte v kostce opravdu vše důležité o termínech, podmínkách podávání přihlášek, ale podrobně i o tom jak probíhají zkoušky samotné, jak se vyhnout chybám v testech... 

Možná se vám zdá 70 minut hodně, ale věřte, že je to opravdu čas nabitý informacemi a praktickými radami a tipy. Pusťte si prvních pár minut záznamu a uvidíte, že dokoukáte se zájmem až do konce :-)


26.10.2023

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu ŠKOLSKÉHO ZÁKONA týkající se přijímacích zkoušek na SŠ. Přehled změn, které by měly vstoupit v platnost si můžete nastudovat ZDE.

 

image003.png (1.78 MB)

Ve školním roce 2023/24 MŠMT ještě neposkytlo konkrétní závazné informace k příjímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2024/25.

 

Známé jsou v tento okamžik pouze termíny zkoušek:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Celý dokument MŠMT zde

 

Jak vypadá návrh MŠMT na změnu přijímacího řízení si můžete nastudovat ZDE


 

  

 

 

 

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd pro školní rok 2022/23

 

                      Mgr. Iveta Bartošová, výchovný poradce (VP)

1) Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky do 1. března 2023

∙ Ověřit si na webu střední školy podmínky přijímacího řízení

o Školy je zveřejní nejpozději do 31. 1. 2023

∙ Dovyplnit přihlášky – přední stranu – dle vysvětlivek – obor vzdělávání, adresu trvalého bydliště,     tel. čísla, atd.

- zadní strana je kompletně vyplněna a potvrzena základní školou

o Obě přihlášky budou vyplněny stejně

                       o Pořadím škol na přihlášce neříkáte, které škole dáváte přednost

o Jedno vyhotovení přihlášky bude odevzdáno na první škole, druhé vyhotovení na škole druhé. Případně na jedné škole obě přihlášky, ale s různými obory 

∙ Zajistit potvrzení od lékaře na přihlášku – „Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělání“, je-li  střední školou požadováno ("schopen studia")

o Zajistit si včas (jarní prázdniny, karanténa dítěte, karanténa rodiče, nemoc, atd.) o Žáci sami, nejlépe mimo vyučování, cena 100 - 300 Kč

∙ Zajistit potvrzení od logopeda, je-li SŠ vyžadováno („způsobilý ke studiu pg“,  „logopedický nález bez patologie“)

o Nutno se u logopeda objednat

o Cca 300 Kč

∙ Ověřit si na škole možnosti nebo požadavky na přílohy k přihlášce (kopie diplomů, zprávy z  PPP, vysvědčení ze ZUŠ, dlouhodobá aktivita ve sportovním či jiném klubu, …)

Odevzdat přihlášky na SŠ do 1. 3. 2023 (osobně nebo doporučeným dopisem) ∙ Pozvánku k přijímací zkoušce zašle SŠ nejpozději 14 dnů před jejím konáním

2) Přijímací řízení na střední školy – 1. kolo

A) Přijetí na SOU bez PZ – 3-leté obory

∙ Tj. na základě prospěchu ze ZŠ

∙ Ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky, a to od 22. 4. do 30. 4. 2023

∙ Rozhodnutí o přijetí do 2 dnů od konání školní zkoušky

∙ Pokud se šk. zkouška nekonala, oznámení o přijetí/nepřijetí 22. 4. do 30. 4. 2023

B) Přijetí na SŠ s maturitou – 4-leté obory - Písemné přijímací zkoušky

∙ Žáci konají jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut) – pozor nově úprava obsahu učiva (viz. Stránky MŠMT)

13. dubna 2023 a 14. dubna 2023 (pokud se žák nemůže z vážných důvodů dostavit  k JPZ nebo ke školní zkoušce, písemně se omluví do 3 dnů)

Cermat zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. 4. 2023 Ředitel střední školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Cermatem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole

∙ Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky! (lepší z M a lepší z Čj)

Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu nemocné) se  koná 10. května a 11. května 2023

∙ Žáci jsou k PZ písemně pozváni (nejpozději 14 dní předem)

∙ Žáci konají školní přijímací zkoušku v termínu 13. – 28. dubna 2023.

  Podmínky 1. kola přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. 1. 2023.

  Školní zkouška nesmí  být v termínech JPZ.

3) Co dělat po přijímacích zkouškách?

Rozhodnutí o přijetí do oboru bude zveřejněno na webových stránkách střední  školy

∙ Pouze rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou

∙ Na poště je rozhodnutí o nepřijetí uschováno 5 pracovních dnů (pak se považuje za  doručené)

Žák přijat:

o Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí odevzdat na SŠ Zápisový lístek (nebo doporučeně poštou) 

 

Žák nebyl přijat:

o Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří  byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)

o Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možno podat  řediteli SŠ písemné odvolání

o Podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení (počet přihlášek není omezen, na  každou přihlášku se píše jen jedna škola a jeden obor)

o Ve druhém kole se do maturitních oborů povinné jednotné PZ nekonají

o Informace nejlépe přímo u ředitelů konkrétních škol nebo na stránkách 

jednotlivých krajských úřadů www.sipkhk.cz (Podpora přijímacího řízení na SŠ)

4) Přijímací řízení je ukončeno až odevzdáním zápisového lístku!

∙ Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou

∙ Výjimkou jsou dva případy:

o Žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

o Žák už odevzdal zápisový lístek na škole s talentovou zkouškou a nyní byl      přijat na školu bez talentové zkoušky

5) Po ukončení PŘ informují žáci či rodiče základní školu (výchovnou poradkyni), na jakou SŠ a na jakou školu - obor odevzdal jejich syn/dcera zápisový lístek. 

6) Další informace na: www.cermat.cz, www.msmt.cz, www.to-das.cz, www.infoabsolvent.czwww.atlasskolstvi.cz

7) SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY SŠ, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ!


Žádost o vystavení přihlášky na SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

 
blíží se čas (do 1.3.), kdy bude nutné odevzdat přihlášky na střední školy. Nabízíme Vám pomoc s jejich vystavením. Potřebujeme ovšem čas na jejich zpracování a vytištění. 
 
Termín odevzdání Vaší žádosti o vystavení tiskopisu přihlášky je proto pro 5. a 7. ročník do pondělí 23.1.2023  a pro 9. ročník do pondělí 6.2.2023 .
 
Po tomto termínu si zákonní zástupci zajistí náležitosti spojené s přihlášením žáka na SŠ sami!
 
Návod na vyplnění žádosti:
 
Např.
Název a adresa školy:
 
Biskupské gymnázium Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/, 500 03 Hradec Králové 3
 
IZO školy (devítimístné číslo):
 
045978298
 
Příklady IZO dalších SŠ
 
102266255 Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř
062690043 Gymnázium Boženy Němcové HK
062690211 Gymnázium Nový Bydžov   
011583771 PSJG Hradec Králové

Při vyhledávání IZO u škol pro 9.ročník využijte publikaci ATLAS ŠKOLSTVÍ.

FORMULÁŘ PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ PRO 5. A 7. ROČNÍK

FORMULÁŘ PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ PRO 9. ROČNÍK


 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023


Pro lepší orientaci v oborech středních škol vydal krajský uřad informační brožuru OBOROVNÍK 
 
Průběžně aktualizované informace o studiu na SŠ najdete na webu www.kampodevitce.cz/ a za průvodce procesem přijímacího řízení na SŠ mužete použít i nadčasově vytvořenou brožuru.
 

Termíny odevzdání přihlášek:

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022.

V 1. kole přijímacího řízení je možné podat maximálně 2 přihlášky.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

 Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín:  13. dubna 2023
2. termín:  14. dubna 2023

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín:  17. dubna 2023
2. termín:  28. dubna 2023

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín:  10. května 2023
2. termín:  11. května 2023

 Plné znění sdělení MŠMT k termínům přijímacích zkoušek si můžete prostudovat ZDE.


Vážení rodiče,

po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její) nástup na tuto školu stvrdit odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU. Ten vydává ZŠ – konkrétně výchovná poradkyně paní Mgr. Iveta Bartošová. Je proto nutné neprodleně po kladném výsledku přijímacího řízení požádat o vydání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU na e-mailové adrese bartosova@edu-zssnp.cz. Vlastní dokument bude připraven k vyzvednutí do dvou dnů po Vašem oznámení u výchovné poradkyně v níže uvedených termínech. 

Zápisový lístek může být vydán pouze zákonnému zástupci žáka, po předložení jeho dokladu totožnosti.

Termín vydávání zápisového lístku:

bude upřesněn

 

 Veškeré informace k přijímacímu řízení na střední školy si můžete podrobně prostudovat na webu https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Nabídka všech středních škol v České republice

na stránkách www.infoabsolvent.cz  .

 

Užitečné webové stránky

Informace o školách a oborech
https://www.atlasskolstvi.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR
https://www.infoabsolvent.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR, učební plány, příprava a uplatnění absolventů
https://rejskol.msmt.cz/ – rejstřík škol MŠMT
https://www.nuov.cz/ – informace o vzdělávání v ČR i EU

Informace o přijímacím řízení
https://www.msmt.cz/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/

Informace o povoláních
https://www.infoabsolvent.cz/ – informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce
https://www.budoucnostprofesi.cz/ – současná situace a budoucnost profesí na trhu práce v ČR

Testy k volbě povolání
https://www.scio.cz/ – srovnávací testy používané k přijetí na SŠ i VŠ
https://www.mamenato.cz/ – testy klíčových kompetencí

 
 
 
 
 
Platné legislativní změny 
 
Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl.,§ 83, § 88 ŠZ):
 
1) Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).
 
2) Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní přijímací zkoušku zůstává zachována.
 
3) Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období 12. až 28. dubna, přesné termíny každoročně zveřejní MŠMT do konce září; každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává se lepší výsledek. Školní přijímací zkouška se může konat také v období 12. až 28. duben.
 
4) Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.
 
5) V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.
 
6) Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde se talentová zkouška nově koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.
 
7) Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny talentové zkoušky.
 
 
 
Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl.,
§ 83, § 88 ŠZ):
 
 • Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).
 • Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní přijímací zkoušku zůstává zachována.
 • Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období 12. až 28. dubna, přesné termíny každoročně zveřejní MŠMT do konce září; každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává se lepší výsledek. Školní přijímací zkouška se může konat také v období 12. až 28. duben.
 • Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.
 • V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.
 • Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde se talentová zkouška nově koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.
 •  Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny talentové zkoušky.

 

Dotazy a odpovědi
ke změnám v přijímacím řízení 

 

I.  Obecné informace  

(1)         Kde získám informace o přijímacích zkouškách, školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku?

Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto školách. Další informace o přijímacím řízení lze získat na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz, a dále na www.nuv.czwww.infoabsolvent.cz.

(2)         Kde získám informaci, že mnou vybraný obor vzdělání byl škole schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?

Obory vzdělání schválené ministerstvem jednotlivým školám jsou uvedeny ve školském rejstříku, který je k dispozici na www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/skolsky-rejstrik.

(3)         Kdy a kde jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit (rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup) při vyhlášení přijímacího řízení. Pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. říjnapro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

(4)         Může škola vyhlásit první kolo přijímacího řízení, pokud jí byl ve školském rejstříku schválen obor vzdělání např. až v únoru?

Ano. V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.

 

 

II.  Dotazy k přihlášce

(5)         Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?

Formulář přihlášky může poskytnout střední škola, popř. základní škola. V elektronické podobě si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Tyto formuláře s uvedením dvou škol, na které se žák hlásí, nahrazují předešlé formuláře uvádějící v přihlášce jednu školu. Předešlé formuláře nelze použít z důvodu potřeby zasílání výsledků jednotných testů oběma školám, pokud se účastní pokusného ověřování nového způsobu přijímacího řízení.

(6)         Je základní škola povinna zdarma vydat žákům 2 přihlášky?

Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky nebyla stanovena ani v předcházejícím období a školy je objednávají pro žáky na základě dohody s rodiči, což mohou činit i nyní.

(7)         Musí uchazeč odevzdat formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může použít i černobíle vytištěný  formulář?

Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

(8)         Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?

Stále platí možnost podat až 2 přihlášky v rámci prvního kola (až na dvě střední školy, dva obory vzdělání).       
Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají, nebo na jedné škole dva obory vzdělání, na které se uchazeč hlásí. Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech.          
Tento postup platí v rámci prvního kola i při podání přihlášek na víceletá gymnázia a obory vzdělání s talentovou zkouškou.

(9) Jak vyplnit přihlášku?

Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk).  

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se uvádějí dvě školy (nebo dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

(9)         Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?

V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která může být stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 2 školského zákona), jak je uvedeno i v poznámce 3b na přihlášce. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání povinné přijímací zkoušky z ČJL a Ma ve vyhlášeném pokusném ověřování (je pevně dán).

(10)    Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?

Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(11)    Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?

Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje (jako dosud) jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (např. se nepožaduje pro obor Gymnázium,  ale předkládá se u oboru Gymnázium se sportovní přípravou).

(12)    Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopisu, nebo stačí jeho zapsání v přihlášce?

Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přikládá se jako příloha přihlášky. Přitom když se uchazeč hlásí v rámci jedné přihlášky k přijetí ve dvou různých oborech vzdělání (např. Obchodní akademie a Zdravotnický asistent), může lékařský posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání. K přihlášce pro dotčený obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).

(13)    Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?

Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Musí být střední škole, kam se uchazeč hlásí, odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 1. března nebo v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu (podle § 60b školského zákona). Nepředkládá se prostřednictvím základní školy. Přihlášku lze v těchto termínech podat i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou k přihláškám přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Při potvrzování prospěchu žáků na přihláškách základní školou by neměly být pro 1. kolo přijímacího řízení potvrzeny více než dvě přihlášky na dvě školy, které může uchazeč uplatnit. Po (případném) doplnění lékařského posudku zašle uchazeč přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.

(14)    Kolik přihlášek mám možnost podat v druhém kole přijímacího řízení?

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně tomu bylo i v předcházejícím období.

(15)    Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). Vyplňuje se obdobně s tím, že se na něm vyplňuje jen jedna škola, do níž se přihláška podává.

(16)    Když jsem žákem 1. ročníku střední školy a chci být přijat na základě podané přihlášky do 1. ročníku jiné střední školy, můžu dostat zpět zápisový lístek pro uplatnění na druhé škole nebo získat jiný? Mám napřed požádat o ukončení studia?

V tomto případě se nežádá o ukončení vzdělávání, ani o přijetí ke střednímu vzdělávání podle § 60 školského zákona (pro přijetí by uchazeč potřeboval druhý zápisový lístek, který mu podle § 60a odst. 3 školského zákona nemůže být vydán). Žák využije možnosti požádat o přestup podle § 66 školského zákona, kde se zápisový lístek nepředkládá. K tomu se upozorňuje, že zápisový lístek se vydává zpět jen výjimečně v souladu s § 60a odst. 7 školského zákona.

(17)    Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?

Školský zákon ukládá uchazeči, aby na školu, kterou si vybere, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí předložil tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ přijmout uchazeče v odvolacím řízení, případně vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

(18)    Budou se pořádat další kola přijímacího řízení?

Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další kola budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu. Informaci o dalších kolech přijímacího řízení je povinen zveřejnit krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy) na základě podkladů od ředitelů škol. Tyto informace jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(19)    Kdy mohu vzít zpět zápisový lístek?

Zápisový lístek může uchazeč vzít ze školy, na níž jej uplatnil, zpět, pokud je na druhou školu přijat na základě rozhodnutí o přijetí vydaném v odvolacím řízení. Dále nově má právo požadovat jeho vydání uchazeč, který jej uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky. 

(20)    Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Kde bude informace, co obsahuje, k dispozici?

Zápisový lístek vydá žákům jejich základní škola na základě § 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad. Podrobnosti k zápisovým lístkům stanoví § 5a vyhlášky č. 671/2004 Sb. a v její příloze je také uveden vzor zápisového lístku. Na SŠ se uplatňuje originál (jeho kopie není platná). Zápisový lístek si neopatřuje uchazeč, pokud se hlásí na jinou než denní formu vzdělávání, na nástavbové a zkrácené studium, nebo do vyššího ročníku než prvního.

 

Povinnosti zákonných zástupců žáků

 

krok

povinnost

poznámka

termín

1.

Zákonný zástupce žáka se seznámí s podmínkami pro první kolo přijímacího řízení do střední školy

(ředitel střední školy je povinen informovat o tom na veřejně přístupném místě ve škole a současně umožnit dálkový přístup)

- konání nebo nekonání přijímacích zkoušek,

- obsah a forma přijímacích zkoušek (jestliže se konají),

- povinné součásti přihlášky (např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, výstupní hodnocení uchazeče ze základní školy),

- jednotná kritéria pro přijímací řízení,

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů

do 31. ledna

2.

Zákonný zástupce žáka si vyzvedne potřebné dokumenty pro přijímací řízení od výchovného poradce základní školy

 

- 2 přihlášky ke vzdělávání ve střední škole,

- zápisový lístek,

 

dle níže uvedeného rozpisu

3.

Zákonný zástupce žáka zašle (doručí) přihlášky do střední školy/středních škol

- uchazeč může podat i 2 přihlášky na 2 střední školy nebo pouze na jednu školu do 2 oborů vzdělání

do 1.3. nebo dle požadavků SŠ

4.

Žák se zúčastní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení

- je-li ředitelem střední školy přijímací zkouška vyhlášena,

- pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel střední školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky

 

 

 

5.

Zákonný zástupce žáka si vybere jednu střední školu, na kterou byl žák přijat a o kterou má největší zájem. Svůj úmysl, aby se žák stal žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole, potvrdí odevzdáním zápisového lístku střední škole.

- zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí

 

 

 

Příloha - vzor žádosti

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku