Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Informace o školní jídelně

 

Vážení rodiče, strávníci,

máte-li zájem o stravování ve školní jídelně Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694, přečtěte si prosím pozorně následující informace:

 

Postup přihlášení ke stravování ve školní jídelně

 • Vyplňte přihlášku ke stravování.
 • Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny.
 • Zašlete finanční prostředky na účet školní jídelny.

 

Výše částky není limitována, doporučujeme však zaslat částku min. na 1 měsíc. Po připsání na účet ŠJ je oběd automaticky přihlášen na následující den.

Pro Vaši informaci současná cena oběda činí:

I. stupeň

7  - 10  let

II. stupeň

11 – 14 let 

III. stupeň

15 a více

zaměstnanci    

Cizí  strávníci

 

 

28,- Kč

30,- Kč

32,- Kč

27,-Kč

63,- Kč  

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují.

Platbu je možno uskutečnit hotově u pokladny KB nebo zadáním trvalého nebo jednorázového příkazu. (Pokud máte účet u KB, převod je uskutečněn druhý den po zadání příkazu, u ostatních fin. institucí trvá převod několik dní).  

             

Číslo účtu školní jídelny : 641330237/0100

Variabilní symbol: evidenční číslo žáka Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694

Studentům a cizím strávníkům bude přiděleno identifikační číslo v kanceláři školní jídelny.

Konstantní symbol: není třeba vyplňovat

V případě chybného zadání variabilního symbolu dítěte bude školní jídelna platbu dohledávat a požadovat doklad o platbě.
Informace pro strávníky

Nástroj pro vydávání obědů

 • kreditní karta, kterou je nutno zakoupit v kanceláři školní jídelny za vratnou zálohu 40,- Kč 
 • ISIC karta, kterou si můžete pořídit v kanceláři školy 
 • na čip, který lze zakoupit také v kanceláři ŠJ za vratnou zálohu 120,-Kč 
 • na čip, který slouží pro vstup do školy (nutná aktivace v kanceláři ŠJ)

Lze zakoupit i pouzdro na karty v hodnotě 40,- Kč se závěsem na krk nebo 20,- Kč bez závěsu. 

 • ztráta kreditní karty, čipu
 • nutno hlásit okamžitě po zjištění osobně či telefonicky (725 796 280) v kanceláři školní jídelny 
 • zapomenutí karty, čipu
 • strávník si vyzvedne náhradní stravenku v elektronické stravenkářce (u objednávacího boxu v jídelně)
 • první tři náhradní stravenky v měsíci jsou zdarma, za každou další je účtován poplatek 1,- Kč, který se odečte z konta strávníka
 • pro vystavení stravenky musí strávník znát své heslo, které mu bude přiděleno v kanceláři ŠJ (je stejné jako u internetového objednávání stravy) 
 • heslo si můžete přes internet změnit, nesmí obsahovat diakritiku a symboly 

V souvislosti s GDPR nemůže být toto heslo sdělováno zaměstnanci ŠJ, proto doporučujeme dát dětem takové heslo, které si snadno zapamatují! V kanceláři se také informuje, zda se karta nenašla. Je-li ztráta delší než 2 dny, je nutno zakoupit kartu novou.

 

Nepřítomnost strávníka

 • oběd je nutno odhlásit  osobně nebo telefonicky (495 541 759, 725 796 280) nejdéle do 12.00 hod  na příští den
 • v době nepřítomnosti žáka/studenta ve škole, lze odebrat oběd pouze první den za finanční normu potravin
 • v ostatní dny, pokud není oběd odhlášen, hradí strávník plnou cenu oběda (tj. k ceně potravin jsou připočítány i veškeré provozní náklady). Cena je automaticky odečtena z konta

 

Plná cena oběda v současné době:

 •   7  -  10   let          56,-   Kč
 • 11 -   14   let          58,-   Kč
 • 15  a více let          60,-   Kč

 

Internetové odhlašování 

 • den předem do 11.00 hod.
 • na odhlášený oběd po 12.00 hodině nelze již reagovat 

 

Stravování v jiné dny, než jsou uvedeny v přihlášce

 •  lze domluvit i telefonicky, ale musí být v co nejkratším termínu potvrzeno v kanceláři      školní jídelny písemně .

 

Výdej obědů 

výdej školní stravování    10:45-13:45 hodin

výdej SŠ + výdej do jídlonosičů pro nemocné    10:30-10:45 hodin, 13:50-14:15           

výdej cizí strávníci  13:50- 14:15 hodin

 

V době výdeje jídel pro školní stravování je cizím osobám do jídelny VSTUP ZAKÁZÁN!

Jsou-li na účtu strávníka finanční prostředky, obědy se automaticky přihlašují dle odevzdané přihlášky.

 

 

Zůstatek na účtu strávníka

 • na konci školního roku se přeplatek stravného převádí na další školní rok nebo lze po předchozí dohodě přeplatek poukázat na Váš účet (maximálně  1x do roka)

Pokud zůstaly finanční prostředky strávníkům na kontě, jsou tyto převedeny do nového školního roku. Strávník je tedy na základě původní přihlášky automaticky ke stravování přihlášen podle dnů, které byly sestaveny ke stravování pro minulý školní rok, od prvního varného dne školního roku. Přesný stav konta je možné zjistit v kanceláři školní jídelny, na internetu nebo v objednacím boxu ve školní jídelně.

U strávníků, kteří se již ve školní jídelně nestravují, budou nevyzvednuté finanční prostředky po roce převedeny do výnosů ZŠ.

 

Výběr ze dvou druhů hlavního jídla

 • strávník má na základě přihlášky automaticky přihlášen oběd č.1. 

Změnu oběda je možné provést v objednacím boxu, který je umístěn v jídelně školy, či po internetu (nutno vyplnit v kanceláři ŠJ přihlášku). Tímto způsobem lze řešit i odhlášení obědů.

 

V případě dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat.        

Email:    jidelna@zssnp.cz   nebo   jidelna.vedouci@edu-zssnp.cz

                                                                                                  

 

Simona Nezvalová   

vedoucí školní jídelny  Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694