Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Informace o žákovské knížce a klasifikaci:

Datum: 31.8.2022

Informace o žákovské knížce a klasifikaci:

 

Vážení rodiče, dovolte, abychom vás informovali o opatřeních související s klasifikací a omlouváním absencí ve školním roce 2022 – 2023, která zohledňují mimo jiné dotazníkové šetření, uskutečněné na druhém stupni v loňském roce.

V 1. a 2. ročníku budou mít žáci papírové žákovské knížky, v nichž budou hodnoceny výsledky výchovně vzdělávacího procesu prostřednictvím známek. Omlouvání absencí a komunikace mezi rodiči a vyučujícími bude probíhat prostřednictvím Bakalářů v modulu Komens.

Od 3. -9. ročníku budou veškeré výsledky klasifikace, výchovná opatření i komunikace zprostředkovány taktéž evidenčním systémem Bakaláři (Komens). Od třetího do pátého ročníku budou žáci hodnocení prostřednictvím známek s váhou. Na druhém stupni zachováváme bodový systém.

Je proto nezbytné, aby si všichni žáci a jejich zákonní zástupci zajistili přístup do systému Bakalář.

Více informací obdrží rodiče na rodičovských schůzkách 6. 9. 2022, kde jim budou taktéž předána či zkontrolována přístupová hesla (prosíme zákonné zástupce, aby do té doby ověřili funkčnost přístupových údajů, pokud tyto již obdrželi).