Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Informace o žákovském parlamentu

O žákovském parlamentu

Na naší základní škole pracuje žákovský parlament, jehož obecné cíle jsou:

- rozvíjet demokratické myšlení žáků

- učit žáky komunikačním dovednostem nejen mezi sebou ale i ve vztahu k dospělým

- přispívat ke zvýšení sebedůvěry jednotlivých žáků

- učit žáky zodpovědnosti za svou práci a za své chování

- dát žákům schopnost vyslechnout, pochopit a tolerovat názory ostatních

- podporovat partnerské vztahy mezi jednotlivými třídami

- vytvářet pozitivní klima ve škole

 

Pravidla pro volbu zástupců do žákovského parlamentu:

Žákovský parlament tvoří zástupci z řad žáků, kteří jsou demokraticky zvoleni svou třídou a několik koordinátorů z řad učitelského sboru.

Třídy naší školy, od 4. ročníku, si mohou na začátku školního roku zvolit maximálně dva své žáky, kteří budou jejich třídu zastupovat na schůzkách žákovského parlamentu.

Zástupci žákovského parlamentu jsou voleni na období jednoho školního roku.

Každý jednotlivý člen žákovského parlamentu může být svojí třídou kdykoliv odvolán pro neplnění svých povinností.

Žákovský parlament se schází minimálně jednou v měsíci, v případě potřeby je svolán častěji.

 

Povinnosti zástupců tříd v žákovském parlamentu:

- účastnit se schůzek žákovského parlamentu ve stanovených termínech a včas

- aktivně se podílet na činnostech školy a akcích žákovského parlamentu

- kultivovaně prezentovat názory celé své třídy

- zpětně informovat třídu o průběhu schůzek žákovského parlamentu

- vyslechnout a tolerovat názory ostatních členů žákovského parlamentu.