Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Šablony pro MŠ a ZŠ I CZ.02.02.XX/00/22_002/0002174

 

logo šablony.jpg (112 KB)

 

Projekt (název, registrační číslo):

 

Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

CZ.02.02.XX/00/22_002/0002174

 

VÝŠE PODPORY – 4 564 234,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

 - Personální podpora

 - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 - Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání

 - Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

 

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

Školní speciální pedagog ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Školní psycholog ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Školní asistent ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním/mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům/dětem ohroženým školním neúspěchem.

Kariérový poradce ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce základním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ/ŠD/ŠK

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ/ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.