Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Partneři a granty

EU podpora logo

Personální podpora a vzdělávání

Erasmus logo

ERASMUS+ KA2

Erasmus logo

ERASMUS+ KA1

Informace o školní družině

 

Kontakty na vychovatelky ŠD

Mgr. Radka Vaňková (ved. vychovatelka): 725 728 964

Mgr. Štěpánka Machová: 725 834 065

Vych. Hana Papežová: 725 728 259 

Vych. Dana Nývltová: 722 989 806

Mgr. Eva Adamcová:  722 989 783

Bc. Hana Malá: 722 983 972

Bc. Jana Černá: 722 986 000

Bc. Andrea Felcmanová: 722 986 044

Bc. Karolína Neupauerová: 722 984 948

 

e – mail: příjmení vychovatelky@edu-zssnp.czPřihlášení do ŠD

     O přijetí žáka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Tu zákonný zástupce dítěte obdrží při zápisu do ŠD (vždy první školní den). Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. 

  Do ŠD jsou  přednostně přijímáni žáci 1. stupně, dle kapacitních možností z 1. – 3. tříd, a to v tomto pořadí:

              a) mladší žáci před staršími

              b) žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu

              c) žáci dojíždějící z okolních měst a obcí

              d) žáci, u kterých je návštěva ŠD žádoucí ze sociálních důvodů

              e) ostatní

Odhlášení ze ŠD

  Odhlašování žáků ze ŠD během školního roku lze provést na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka, a to pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, přestěhování, definitivní ukončení docházky).

Provoz ŠD

  • dle aktuální epidemiologické situace
  • v dobu obvyklou:

 ranní - od 6:30 do 8:00 hodin (žáci průběžně přicházejí od 6:30 do 7:30 hodin)   

 odpolední – od 10:45,  11:40 do 17:00 hodin

Provoz ranní ŠD

  Ranní provoz ŠD (pro všechny žáky ZŠ) probíhá pro žáky 1. až 4. tříd ve ŠD nad školní jídelnou. Rodič přivádí žáka ve stanoveném čase 6:30 – 7:30h do šaten. Po tomto čase je budova uzamčena do 7:40h. Vychovatelky předávají žáky na výuku v 7:45h.

 Žákům 5. až 9. tříd je k dispozici ve stejném čase školní knihovna s pedagogickým dohledem. 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

  • dle aktuální epidemiologické situace
  • v dobu obvyklou:

   Pro odchody žáků jsou stanoveny určité doby, aby nebyla narušována činnost oddělení. Rodiče, jiní zákonní zástupci a osoby uvedené v písemné přihlášce, si mohou vyzvedávat žáky od konce vyučování do 13.30 hodin (12:00, 13:00, 13:30) a od 15.00 do 17.00 hodin (15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00). Písemně o tom informují vychovatelku na přihlášce do ŠD.

V současné době připravujeme systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny Bellhop. Po jeho spuštění se podmínky pro vyzvedávání dětí změní. Informace budou včas zveřejněné.

  Vychovatelky  ŠD nejsou oprávněny vydat dítě osobě, která je viditelně  pod vlivem  alkoholu a omamných látek. V takovém případě bude vychovatelka kontaktovat OSPOD nebo Policii ČR.  

Informace pro rodiče: při provozu systému Belhop - vyzvedávání žáků ze ŠD – družinové čipy

 V případě, že si chcete vyzvednout žáka z odpolední školní družiny bez použití žlutého družinového čipu je nutné v čase do 15:30 hod zazvonit na kancelář hospodářky školy (vchod vedle šaten u poštovní schránky) kde vyplníte „Uvolňovací list žáka ze školní družiny“. Poté Vám bude žák přivolán ze školní družiny. 

 Od 15:30 nutné volat pana Pavla Chaloupka 774 705 870, který Vás vpustí do kanceláře školy, kde vyplníte „Uvolňovací list žáka ze školní družiny“. Poté Vám bude žák přivolán ze školní družiny. 

Platba za ŠD

Cena za ŠD je 200 Kč za měsíc.

Na školní rok 2020/21 vybíráme částku ve dvou splátkách :

1 000 Kč za první pololetí zaplaťte prosím převodem do 25. 9. 2020, 1 000 Kč na druhé pololetí do 26. 2. 2021. Ve sdělení pro příjemce uveďte vždy jméno dítěte, třídu a zkratku ŠD.

Číslo účtu: 27-0714740297/0100        Variabilní symbol: identif. číslo dítěte