Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Informace o školní družině

 

Kontakty na vychovatelky ŠD

Bc. Hana Malá, vedoucí školní družiny: 722 983 972

Mgr. Radka Vaňková: 725 728 964

Mgr. Štěpánka Machová: 725 834 065

Vych. Hana Papežová: 725 728 859 

Vych. Dana Nývltová: 722 989 806

Mgr. Eva Adamcová:  722 989 783

Bc. Jana Černá: 722 986 000

Bc. Anna Šolcová: 722 986 044

Bc. Karolína Neupauerová: 722 984 948

 

e – mail: příjmení vychovatelky@edu-zssnp.czPřihlášení do ŠD

     O přijetí žáka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Tu zákonný zástupce dítěte obdrží při zápisu do ŠD (vždy první školní den). Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. 

  Do ŠD jsou  přednostně přijímáni žáci 1. stupně, dle kapacitních možností z 1. – 3. tříd, a to v tomto pořadí:

              a) mladší žáci před staršími

              b) žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu

              c) žáci dojíždějící z okolních měst a obcí

              d) žáci, u kterých je návštěva ŠD žádoucí ze sociálních důvodů

              e) ostatní

Odhlášení ze ŠD

  Odhlašování žáků ze ŠD během školního roku lze provést na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka, a to pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, přestěhování, definitivní ukončení docházky).

Provoz ŠD

  • dle aktuální epidemiologické situace
  • v dobu obvyklou:

 ranní - od 6:30 do 8:00 hodin (žáci průběžně přicházejí od 6:30 do 7:30 hodin)   

 odpolední – od 10:45,  11:40 do 17:00 hodin

Provoz ranní ŠD

  Ranní provoz ŠD (pro všechny žáky ZŠ) probíhá pro žáky 1. až 4. tříd ve ŠD nad školní jídelnou. Rodič přivádí žáka ve stanoveném čase 6:30 – 7:30h do šaten. Po tomto čase je budova uzamčena do 7:40h. Vychovatelky předávají žáky na výuku v 7:45h.

 Žákům 5. až 9. tříd je k dispozici ve stejném čase školní knihovna s pedagogickým dohledem. 

Provoz ŠD o školních prázdninách

O prázdninách bude školní družina  v provozu pouze při min. počtu 15ti přihlášených dětí. Během hlavních letních  prázdnin a vánočních prázdnin je školní družina uzavřená.

Vyzvedávání žáků ze ŠD

  • dle aktuální epidemiologické situace
  • v dobu obvyklou:

Vzhledem k tomu, že činnosti ve školní družině musí směřovat ke splnění cílů školního
vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, je nutné, aby měly vychovatelky možnost a
dostatek času pracovat podle plánu bez narušování činnosti.

Žáci mohou odcházet ze školní družiny s doprovodem nebo samostatně během provozní doby ŠD v čase:

12:00-13:30,

15:00-17:00.

Rodiče písemně  informují o čase odchodu dítěte vychovatelku na přihlášce do ŠD. Pokud dojde k vyjímečné změně času vyzvednutí či odchodu dítěte, zákonný zástupce tuto zapíše do žákovské knížky dítěte.

Pokud musí zákonný zástupce dítěte vyzvednout dítě v čase, který předem neoznámil, vyplní pak dokument k vyzvednutí v kanceláři školy, poté bude dítě vydáno.

Upozorňujeme, že vychovatelky  ŠD nejsou oprávněny vydat dítě osobě, která je viditelně  pod vlivem  alkoholu a omamných látek. V takovém případě bude vychovatelka kontaktovat OSPOD nebo Policii ČR.  

 

Platba za ŠD

Cena za ŠD je 200 Kč za měsíc.

Na školní rok 2020/21 vybíráme částku ve dvou splátkách :

1 000 Kč za první pololetí zaplaťte prosím převodem do 10. 9. 2021, 1 000 Kč na druhé pololetí do 11. 2. 2022. Ve sdělení pro příjemce uveďte vždy jméno dítěte, třídu a zkratku ŠD.

Číslo účtu: 27-0714740297/0100        Variabilní symbol: identif. číslo dítěte