Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Asistence

Inkluzivní (společné) vzdělávání neboli „Škola pro všechny“

 • dbá na maximální rozvoj každého žáka s ohledem na jeho individuální potřeby a specifika
 • všechny děti mají právo být vzděláváni se svými vrstevníky
 • všechny děti potřebují vzdělávání, které jim umožní rozvíjet vztahy a připraví je na život ve většinové společnosti
 • v inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich
 • v jedné třídě se spolu vzdělávají děti nadané, zdravotně postižené, děti cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti
 • různorodé složení kolektivu je přínosem pro všechny žáky
 • pedagog se snaží všem věnovat rovnocenně

 

Individuální přístup v rámci společného vzdělávání se na naší škole opírá o systém asistence, jehož jednáctičlenný tým ve spolupráci s učiteli školy zajišťuje dětem nadaným, dětem se spec. vzdělávacími potřebami či dětem pocházejících z cizojazyčného prostředí prostor pro práci zohledňující jejich individuální styl a tempo učení.

 

Asistentky pedagoga

Na naší škole působí v současné době 8 asistentek pedagoga v 9 třídách na 1. i 2. stupni.

Hlavní činnost:

 • dle instrukcí učitele se v určených hodinách věnují žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • komunikují především se svým určeným žákem i s jeho zákonnými zástupci
 • dle instrukcí učitele dohlíží na práci třídy tak, aby se pedagog mohl individuálně věnovat žákovi se spec. vzdělávacími potřebami či např. menší skupině žáků s jiným pracovním tempem
 • spolupracují s učitelem ve vyučovacích předmětech, které jsou náročné na organizaci
 • spolupracují s pedagogickým týmem 

 

Školní asistentky

Vedle asistentek pedagoga pracují na naší škole zároveň i  školní asistentky, které nejsou vázány na konkrétní třídy a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale mají možnost pomáhat žákům i pedagogům dle potřeby v rámci celé školy.  

 

 

Asistentky pedagoga:

Macháčková Marcela machackova@edu-zssnp.cz
Kloučková Věra klouckova@edu-zssnp.cz
Trojanová Drahomíra trojanova@edu-zssnp.cz
Trojanová Zora trojanovaz@edu-zssnp.cz
Zapadlová Zuzana, DiS zapadlova@edu-zssnp.cz

 

 

Školní asistentky:

Barbuščáková Helena barbuscakova@edu-zssnp.cz
Netíková Lucie netikova@edu-zssnp.cz
Knoulichová Ivana knoulichova@edu-zssnp.cz

 

Vedoucí asistentka:

Knoulichová Ivana knoulichova@edu-zssnp.cz