Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Školská rada

 

 • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 

 

Členové: 

 

Ing. Zbyněk Bárta - zástupce Statutárního města Hradce Králové

Bc. Karin Richterová - zástupce Statutárního města Hradce Králové                 

Mgr. Petr Strnad - zástupce nezletilých žáků

Mariana Jermanová - zástupce nezletilých žáků

Mgr. Simona Skopalová - zástupce pedagogických pracovníků školy

Mgr. Věra Fridrichová - zástupce pedagogických pracovníků školy

 


 

 

Protokol o výsledku voleb do Školské rady z 17.6.2021

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Z důvodu mimořádných opatření byla zrušena schůzka Školské rady při ZŠ SNP, která se dle plánu měla konat 30.3. 2021. Materiály k projednání a schválení byly zaslány ředitelkou školy všem členům rady elektronicky. 

 

Účastníci: 

 

za zřizovatele:                            Mgr. Eva Pozníková

                                                   Bc. Karin Richterová

za vedení školy:                         Mgr. Šárka Sýkorová                    

za rodiče:                                   Mgr. Petr Strnad

                                                  Pavlína Kloboučníková

za pedagogické pracovníky:      Mgr. Iveta Bartošová

                                                   Mgr. Věra Fridrichová

                                                   

 • Financováním školy – (výsledek hospodaření, rozpočet školy obdobný jako v loňském roce,
 • Nový  ŠVP, vedený v INSPISu po kompletní revizi
 • Zápisy do 1. tříd – elektronicky, 3 třídy po 26 žácích, předpokládáme větší zájem než kapacitní možnosti školy, pravděpodobná nutnost losování
 • Příprava nového webu – bude zprovozněn po zápisu, vyhovuje současným standardům
 • Inkluze - realizace prostřednictvím školní psycholožky (nově financována podpůrným opatřením), výchovných poradkyň a 10 asistentek
 • Výzva 22 – Šablony II 2021-2020 – realizovány s nižší dotací o takřka 1 milion oproti předchozím
 • Projekty Erasmus+ KA 1 - pozastaveny a realizace přesunuta na období možného vycestování
 • Příprava elektronické ŽK – probíhá sjednocování kritérií
 • Proběhlo pilotní testování systému Bell hop pro školní družinu – úspěšně, do provozu půjde, jakmile se vrátí 1. stupeň do školy.
 • Vrácení poplatků za ŠD a kroužky bude probíhat v červnu, jakmile bude jasné, kolik se neuskutečnilo – tolik se vrátí.

 

Usnesení:

Předseda a členové rady se seznámili se zaslanými dokumenty a jednomyslně schválili novou verzi ŠVP a revidovaného ŠVP školní družiny. 

 

Další jednání je navrženo na úterý 19.10.2021 od 15:00.

 

                                                                            Zapsala:   Věra Fridrichová