Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Angličtina v akci, Erasmus+, KA1

 

Rozpočet projektu: 21217 EURRegistrační číslo projektu: 2017-1-CZ01 – KA101 – 034867

Datum realizace: 1. 9. 2017 – 1. 9. 2019

Program ERASMUS+, klíčová aktivita KA1, mobilita osob

Název projektu: Angličtina v akci

 

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím zahraničních mobilit.

Škola  potřebuje zlepšit jazykové kompetence učitelů u učitelů nejazykářů  a kompetence didaktické a odborné týkající se výuky metody CLIL. Učitelé se zúčastní kurzů jazykových, metodických a stínování kolegů na partnerských školách - job shadowingu.


Plánované mobility proběhnou v rámci projektu Erasmus+ KA1 školní vzdělávání, projekt č. 2017-1-CZ01-KA101-034867.

Tento projekt je  podpořen a spolufinancován  z programu Evropské unie Erasmus + bude organizován ve spolupráci se Centro de Educación Infantil y Primaria Doctor Juan Negrín ve Španělsku, Ceip de San Bartolome Orihuela Španělsko, Escola Pla de Girona, Španělsko, Noretskolan, Mora, Švédsko, Zakladnou školou Jana Amosa Komenskeho, Komárno.

Projektem tak škola  pružně reaguje na měnící se realitu ve vzdělávání, kdy dochází k integraci vzdělávacích oborů a předmětů nejen skrze projektovou metodu ale právě v kombinaci s cizím jazykem. 

Hlavním obsahem projektu je další zavádění a rozšiřování metody CLIL  do výuky a její využití v hodinách ostatních předmětů. Žáci si tak prohloubí znalost  angličtiny, posílí se tak jejich  sebedůvěra při komunikaci a zvýší se jejich motivace ke studiu cizích jazyků. Metoda podněcuje mnohem aktivnější úlohu žáka ve vyučovacím procesu.

Chceme, aby učitelé, kteří se v minulém projektu účastnili metodických kurzů CLIL, aby se zúčastnili job shadowingu, kde budou stínovat vyučující na základních školách a uvidí, jak metodou CLIL vyučují v zahraničí, získají inspiraci pro vedení hodin,  s vyučujícími na školách v zahraničí si vymění zkušenosti a formou miniteachingu si ověří znalosti získané na kurzech či v job shadowingu v praxi.

Domníváme se, že vytyčené cíle odpovídají cílům programu Erasmus+, který si klade za úkol zlepšit výuku a studium cizích jazyků, zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností, rozšířit mezinárodní rozměr vzdělávání a podporuje spolupráci mezi institucemi v partnerských zemích.

 

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.