Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Škola

 

V Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694 vytváříme takové vzdělávací prostředí, které v žácích podporuje rozvoj přemýšlivého a zvídavého přístupu k vlastnímu vzdělávání. Důraz klademe na osobnostní a sociální rozvoj žáků, usilujeme o individuální přístup s cílem dosáhnout osobního maxima u každého žáka. Cílem  školy je spokojené dítě, které chodí rádo do školy a je motivováno pro poznávání a učení.

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se žáci učí anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách. Z naší zkušenosti víme, že takto rozdělené dvě hodiny týdně přispějí k efektivnějšímu učení se cizímu jazyku.

Od 3. třídy pokračují žáci ve výuce angličtiny třemi vyučovacími hodinami týdně a jejich výuka je obohacena jednou hodinou týdně o předmět SNaP, který je vyučován učitelem anglického jazyka a rodilým mluvčím v anglickém jazyce. Jeho obsahem je učivo z oblasti člověka a světa, zdraví, práce a kultury. Od 6. třídy mají naši žáci možnost výběru druhého cizího jazyka (němčina, francouzština, ruština, španělština) či alternativního předmětu. Od 6. ročníku je do rovrhu zařazena konverzace s rodilým mluvčím. I naši mladší však  mají možnost se ve svém volném čase přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky v anglickém jazyce jako je Drama in English nebo Art and Drawing in English.

Individuální přístup k žákům se výrazně opírá o systém asistence, jehož dvanáctičlenný tým ve spolupráci s učiteli školy zajišťuje dětem nadaným, dětem se specifickými potřebami učení, či dětem pocházejících z cizojazyčného prostředí prostor pro prácí zohledňující jejich individuální styl a tempo učení.

Dalším pilířem individuálního přístupu k našim žákům je tandemová neboli párová výuka, která v praxi znamená přítomnost dvou učitelů v hodině, kteří s dětmi pracují tak, aby byli žáci maximálně aktivováni a byla jim dána šance dosáhnout svého maxima při výuce. Tandemové výuky využíváme v hodinách českého jazyka, matematiky a předmětu SNaP.

Pro žáky naší školy nabízí Spolek rodičů školy mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu je každý den od 6,30  do 17,00 hodin. Škola také provozuje školní knihovnu, kde mohou starší žáci trávit svůj volný čas nebo se připravovat na výuku. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kde je možnost výběru ze dvou jídel každý den.

Moderní a efektivní výuka s důrazem na jazykové vzdělávání, počítačové,  jazykové  a přírodovědné učebny, odpovídající vybavení kmenových tříd výpočetní, didaktickou a audiovizuální technikou, podpora nadaným žákům i žákům se specifickými potřebami učení díky propracovanému systému školní asistence, nabídka kroužků pro děti, žáky i veřejnost včetně seniorů, jazykové kurzy a široká nabídka mimoškolních akcí jsou atributy vzdělávání na Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694. Výsledkem péče o naše děti a žáky jsou velmi dobré výsledky v projektech srovnávacích testů, v přijímacím řízení na víceletá gymnázia a v neposlední řadě i vynikající umístění ve sportovních soutěžích a předmětových olympiádách.    

 

 Potřebujete vědět více? Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme, kontaktujte nás.