Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Sociální služby v kraji pro děti a rodiče

 

Při hledání pomoci pro své žáky, studenty mohou školy a školská zařízení (popř. rodiny) využít služeb sociální prevence. I v období pandemie organizace fungují (s omezeními) a mají možnosti dětem a rodinám pomoci. K pomoci v orientaci a dosažitelnosti sociálních služeb slouží registry, katalogy sociálních služeb, které naleznete na následujících odkazech. Zde lze vyhledávat dle životní situace nebo dle názvu sociálních služeb. V rejstřících lze vyhledat službu i dle jejího dosahu v rámci kraje, okresu, obce. 

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb - hledání poskytovatele sociální služby (mpsv.cz)

 

Katalog sociálních služeb v Královehradeckém kraji (socialnisluzbykhk.cz)

 

Pozn. Jestliže po nalezení služby v registru tápete, zavolejte na kontakt zvolené služby. Když to pro službu nebude v jejich náplni práce, v rámci sociálního poradenství Vám poradí s nasměrováním do správné sociální služby, která Vám může pomoci. Obdobně to v rámci soc. poradenství funguje, když zavoláte sociálnímu pracovníkovi na obci nebo pracovníkovi sociálně právní ochrany dětí na obci s rozšířenou působností.

 

Krátká charakteristika služeb a přesah na činnost OSPOD:

 

K sociální práci s celou rodinou slouží služba sociální prevence Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (zkr. SAS, více viz § 65 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Tato služba je nejčastěji terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Pomoc při vzdělávání je jednou z činností práce s rodinou s dětmi v jejich domácnosti.

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (zkr. NZDM, více viz § 62 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách) poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. 

V klubech NZDM probíhá dlouhodobě i pomoc s doučováním děti, je možné zde trávit volný čas, většina NZDM funguje i on-line. Ve službách NZDM a SAS pracuje odborný VŠ personál.

 

Důležité: Pomoc sociálních služeb by měla předcházet, činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí, která se zaměřuje na děti ohrožené, uvedené v § 6 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

Důležité: Orgán sociálně právní ochrany dětí vyhodnotí dítě jako ohrožené pokud skutečnosti uvedené v § 6 trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. V evidenci má dlouhodobě OSPOD, pouze děti ohrožené, kde probíhá spolupráce s  odbornými službami. Když dítě není ohrožené dle intenzity § 6, je lépe odkazovat nejprve na pomoc sociálních služeb. I OSPOD při práci s rodinami tyto služby využívá.