Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Projekt Erasmus KA1 rok 2017 -2019 Název: Angličtina plus, 2017-1-CZ01-KA101-034867

Potřebu přípravy na život ve stále propojenějším světě a zejména v prostoru Evropské unie si generace rodičů dnešních dětí uvědomuje více než kdykoliv předtím. Cizí jazyky jsou proto rodiči, žáky považovány za nejdůležitější vyučovací předměty na základní škole. 

My učitelé tak děti všemi možnými zdroji motivujeme, aby se učily cizí jazyky, které budou v budoucnosti pravděpodobně nezbytnou kompetencí nejen v České republice, ale i pro práci v zahraničí.

Proto jsme se již před léty rozhodli používat metodu CLIL jako metodu propojující odborný předmět s cizím jazykem. Tato kombinace tak uspokojuje potřeby spojené s výukou cizích jazyků a zároveň činí výuku odborných předmětů atraktivnější.

Ale co to vlastně CLIL je? Čím je tento trend inovativního vyučování zajímavý a proč je jednoznačně pro děti přínosem?

Jedná se o integrované vzdělávání (Content and Language Integrated Learning) při němž dochází k propojení výuky cizího jazyka s výukou odborného předmětu (matematika, dějepis, zeměpis, výtvarná, hudební, tělesná výchova apod.) Žáci se při CLILových hodinách učí jak cizí jazyk, tak i předmět.

V roce 2017 jsme proto podali další žádost o podporu projektu Erasmus+ KA1  s názvem Angličtina v akci. Tento projekt navázal na projekt Angličtina plus. Cílem a obsahem byl opět CLIL a snaha o co nejintenzívnější výuku angličtiny. V rámci projektu celkem šestnáct učitelů vyjelo do zahraničí, z toho dva vyjeli na jazykové a metodické kurzy. Většina učitelů však v zahraničních školách stínovala, to znamená, že sledovali výuku angličtiny a využití metodiky CLIL učiteli na školách zahraničí nebo sami vyučovali anglický jazyk.

Tato praxe tak byla neocenitelnou profesní zkušeností zkušenosti a velkou motivací pro ostatní kolegy a kolegyně.

A co nám projekt přinesl? CLIL jsme systematicky zařadili do vzdělávacího programu školy a v roce 2018 byl zařazen do učebního plánu školy. Na naší škole vznikl nový učební předmět  SNaP pro 3., 4. a 5. ročník, ve kterém je metodika CLIL pravidelně využívána a části již osvojeného učiva probíraného ve vlastivědě, přírodovědě, matematice, prvouce jsou vyučovány v angličtině.

A plány do budoucna? V únoru 2019 jsme podali další žádost o finanční podporu projektu Closer to Europe. Projekt je opět zaměřený na využití metody CLIL, plánujeme však většinou výjezdy spojené se stínováním a zařadili jsme i tři výukové pobyty našich učitelů, které spočívají v tom, že naši učitelé budou na zahraničních školách angličtinu vyučovat. Dobrou zprávou pro naše učitele i žáky je že projekt byl opět podpořen.

A co je největším přínosem metody CLIL?

Nepopiratelnou výhodou výuky metodou CLIL je naprosto přirozené využití jazyka v reálných situacích, které nás obklopují.Učitelé zařazující metodu CLIL do výuky se snaží žáky motivovat, podnítit jejich zájem, aby cizí jazyk začali více vnímat jako prostředek komunikace a nejen jako další předmět, který se musejí naučit.

Výuka metodou CLIL je spojena s prosazováním komunikativních metod ve výuce, nenásilnou formou integruje dva, někdy  i více školních předmětů, podporuje mezipředmětové vztahy, projektové vyučování a nové formy práce.

Metoda přispívá ke zlepšení aktivní komunikace žáků v cizím jazyce a rozvoji jejich dalších znalostí a dovedností. Jazyková úroveň dětí se prudce zlepšuje, děti postupně ztrácí zábrany přirozeně v cizím jazyce komunikovat a získávají řadu dalších dovedností a kompetencí podporujících týmovou spolupráci.