Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Školní družina

Činnost a vzdělávání školní družiny se uskutečňuje na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č.74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání a podle zásad školního vzdělávacího programu.

 

Naše školní družina si klade za cíl:
  • podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
  • vést děti k všestranné a účinné komunikaci
  • rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • připravovat děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti
  • vytvářet u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
  • učit děti aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
  • vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi