Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Naše aktivity

 

 • zajišťujeme poradenské služby z oblasti psychologické a
  speciálně pedagogické pro žáky, rodiče/zákonné zástupce i pedagogy
 • nabízíme včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních
  kolektivů
 • zajišťujeme primární prevenci školní neúspěšnosti a sociálně
  nežádoucích jevů
 • poskytujeme možnost kariérního poradenství
 • pomáháme zlepšit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • pomáháme tvořit příznivé podmínky pro integraci kulturních odlišností a přijímání
  sociálních odlišností na škole
 • pomáháme prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • spolupracujeme se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP (pedagogickopsychologická poradna), SPC (speciálně-pedagogické centrum), SVP
  (středisko výchovné péče) a IPS (informační a poradenské středisko) úřadu
  práce

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

 

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) zajišťuje školní poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Poradenské služby jsou jednou z možností podpory kvality výchovně-vzdělávacího procesu, možností zvládnout problémy, které tento proces přináší, včetně vytváření podmínek pro úspěšnou inkluzi dětí s různým postižením či znevýhodněním.

hlavním cílům ŠPP patří vylepšování sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané.

V rámci ŠPP na naší škole pracuje pět členů. Výchovný poradce pro 1. stupeň Mgr. Jana Eibová, výchovný poradce pro 2.stupeň Mgr. Iveta Bartošová, metodik prevence Mgr. Iveta Bartošová (pro 1. i 2. stupeň), školní psycholog Mgr. Klára Marková (pro 1. i 2. stupeň) a speciální pedagog Mgr, Kristýna Jiráková (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. i 2. stupni).

 

Náplň práce výchovného poradce:

 • poradenské, metodické a informační činnosti
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s pracovníky dalších specializovaných poradenských pracovišť
 • přihlášky na střední školy

 

Náplň práce školního metodika prevence:

 • metodické, koordinační a informační činnosti
 • poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům žáků v případě výskytu rizikového chování
 • koordinace Minimálního preventivního programu

 

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

 • posílení podpory žáků z důvodu jeho speciálních vzdělávacích potřeb
 • tuto podporu zajišťuje na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

 

Náplň práce školního psychologa:

 • diagnostika, depistáž, konzultační, poradenské, intervenční a metodické činnosti
 • spolupracuje s žáky, rodiči i pedagogy