Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

BELLHOP – elektronický systém pro vstup do budovy školy

 V rámci zvýšení bezpečnosti žáků v prostorách školy byl instalován elektronický systém pro vstup do budovy školy Bellhop. 

 

Žáci vstupují do budovy školy pomocí žákovského čipu nebo ISIC karty, přičemž každý žák může použít pro vstup pouze jeden z uvedených nástrojů.

 

Žákovský čip

 • cena 200Kč
 • platba za čip se provádí převodem na účet školy: 115-805 231 0277/0100
 • jako variabilní symbol slouží osobní číslo žáka, do textu platby prosíme uvést jméno, příjmení a třídu žáka
 • vydává jej vždy třídní učitel hromadně celé třídě
 • v případě ztráty kontaktujte kancelář školy

ISIC karta

 • cena 350 Kč
 • platba se provádí v hotovosti v kanceláři školy

Na žákovský čip i ISIC kartu lze aktivovat výdej obědů

 • aktivaci obědů na černém čipu či ISIC kartě je nutné provést v kanceláři školní jídelny

 

 

Pro vstup do povoleného prostoru školy (šatny) rodinných příslušníků či dalších, zákonným zástupcem určených, osob, které si budou vyzvedávat dítě ze školní družiny, jsou určeny družinové čipy.

 

Družinové čipy

 • cena 100Kč
 • na jedno dítě je možné vystavit neomezený počet družinových čipů pro vyzvedávající osoby
 • na každé družinové dítě odcházející ze družiny s doprovodem je třeba vystavit čip (díky načtenému čipu při vyzvedávání dítěte dostává družina informaci, že doprovod daného dítěte je fyzicky přítomen u školy)
 • pokud dítě vždy odchází samo (bez doprovodu), pak není třeba čip pořizovat (na zápisovém lístku školní družiny je pak nutné uvést samostatný odchod)
 • platba za čip se provádí převodem na účet školy: 115-805 231 0277/0100
 • jako variabilní symbol slouží osobní číslo žáka, do textu platby prosíme uvést jméno, příjmení a třídu žáka