Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Angličtina plus ERASMUS+, KA 1

Angličtina plus ERASMUS+, KA 1

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem

 

Koncepce a vize  dalšího vzdělávání pedagogů

Škola se snaží pružně reagovat na měnící se realitu ve vzdělávání, kdy dochází k integraci vzdělávacích oborů a předmětů nejen skrze projektovou metodu ale právě v kombinaci s cizím jazykem.

Do hlavních cílů moderního kurikula patří rozvíjení klíčových kompetencí, podpora učebních strategií a mezipředmětových přesahů.

Protože chceme kromě jiného udržet vysokou úroveň cizích jazyků, do školního vzdělávacího programu jsme zařadili integrovanou výuku cizího jazyka prostřednictvím metody CLIL.

Metoda CLIL a její využití v hodinách ostatních předmětů zlepšuje znalost angličtiny, zlepšuje výsledky učení v oblasti jazyků, posiluje sebedůvěru žáků při komunikaci, zvyšuje motivaci žáků ke studiu cizích jazyků a podněcuje mnohem aktivnější úlohu žáka ve vyučovacím procesu.

 

Učitelé však musí být na tuto výuku dostatečně vzděláni a připraveni.

Prostřednictvím rozmanitých aktivit se chceme

  • rozvíjet schopností a  dovedností vyučujících v oblasti komunikace a anglickém jazyce.
  • aby se další učitelé naučili systematicky a efektivně využívat metodu CLIL ve výuce
  • využívat metodu CLIL v dalších předmětech
  • aby učitelé poznali praktické využití metody CLIL v zahraničí a vyměnili si s kolegy zkušenosti
  • aby se při využití metody CLIL zlepšila spolupráce mezi pedagogy
  • se zapojit do mezinárodních projektů a posunout se tak  v internacionalizaci školy, chceme se posilovat evropský rozměr školy       

Toho chceme dosáhnout těmito aktivitami:

  • Účast učitelů na kurzech jazykových, metodických či strukturovaných nebo školeních v zahraničí  
  • Stínování (job-shadowing), který  probíhá na partnerských školách. Jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.
  • Výukové pobyty (teaching assignment) umožní učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí.
 

Vyhodnocení výsledků a dopadu projektu Angličtina plus v rámci programu Erasmus+

Cílem projektu bylo další vzdělávání pedagogů prostřednictvím zahraničních mobilit tak, abychom podpořili jazykové vzdělávání v angličtině prostřednictvím metody CLIL

Zavedení a další rozšiřování výuky metodou CLIL je naším dlouhodobým a systematickým úkolem. Přesvědčili jsme se, že přes jistou náročnost přípravy jak ze strany pedagogů, tak ze strany žáků přináší velký progres při aktivním použití cizího jazyka.

Vycestovalo a jazykových a metodických kurzů se zúčastnilo celkem 10 učitelů.

3 učitelé se zúčastnili jazykových kurzů, 5 učitelů se zúčastnilo kurzů zaměřených na metodu CLIL, 1 vyučující se zúčastnila metodického  kurzu a 1 se zúčastnila xxxx kurzu.

Na těchto kurzech zlepšili své jazykové dovednosti, rozšířili slovní zásobu o další odborné pojmy, vyzkoušeli si výuku pomocí metody CLIL, vyměnili si zkušenosti s kolegy z jiných zemí. Všichni tito učitelé metodu CLIL ve svých hodinách používají.

Výsledkem projektu jsou vzdělanější zaměstnanci a kvalitnější vzdělávání ve škole. Kromě toho jsme získali zkušenosti s řízením a realizací projektu v rámci programu Erasmus+.

 

Šíření projektu Angličtina plus


Výsledky projektu jsme sdíleli mimo jiné v Učitelských novinách, v regionálních novinách Hradečák, ve školním Zpravodaji, který obdrží všichni rodiče našich žáků. Fotografie z mobilit jsme instalovali na panelu u vchodu do školy.

Prezentace projektu ve formátu pptx

 
 
V červenci jsme se s kolegyní PaedDr. Zdenou Hartingerovou zúčastnily dvoutýdenního kurzu CLIL pro učitele s názvem „Effective Communication and Practical CLIL Skills with an Introduction to Scottish Culture.“ Kurz probíhal v termínu od 18. 7. 2016 do 29.7. 2016. Kurz pořádal Inlingua Language Centre v Edinburku. Kurzu jsme se zúčastnily v rámci programu Evropské Unie Erasmus+ KA1, podporující zahraniční mobility pedagogů a spolupráci škol Evropské Unie. 
Pod zkratkou CLIL se skrývá "obsahově a jazykově integrované učení" (Content and Language Integrated Learning). Jde o způsob výuky, při níž si žáci osvojují vedle obsahu odborného předmětu zároveň i cizí jazyk. Cílem je nenásilné propojení jazykového vzdělávání a vyučovaného předmětu, což by ve svém důsledku mohlo vést k lepším výsledkům při učení se cizím jazykům. 
Věnovali jsme se možnostem, které tato metoda nabízí pro zkvalitňování cizojazyčné výuky, ale i problémům, které to s sebou nese. Významnou součástí kurzu pak byla práce s internetovými zdroji, práci s nimi a jejich efektivní využití. Seznámily jsme se také s novými poznatky v oblasti metodiky zaměřené na výuku CLIL.
Inspirující bylo též seznámení s vyučujícími z různých zemí a výměna zkušeností. Navázali jsme kontakty s vyučujícími v zahraničních školách a předběžně jsme se domluvili na spolupráci v projektech, které plánujeme realizovat.
Účast na kurzu byla pro nás obě jednoznačně velkým přínosem. Všichni organizátoři na místě byli příjemní a ochotní pomoci, doplňkové aktivity i výuka, vše bylo vynikající. Maximálně jsme byly spokojené s ubytováním v rodině, kde vládla vždy příjemná atmosféra, užívaly jsme si krásné a komfortní ubytování a vynikající jídlo. Naši hostitelé byli maximálně ochotní a vstřícní. 
Celkově hodnotím kurz jako vynikající zkušenost, velký přínos jak v oblasti jazykové, tak metodické. 
Milada Podalová

Na přelomu července a srpna, přesně od 30.7. do 6.8. 2016 jsme se zúčastnily s kolegyní

Mgr. Kateřinou Peškovou týdenního kurzu angličtiny v londýnském Centre of English Studies.

Tento kurz probíhal v v rámci programu Evropské Unie Erasmus+ KA1, podporující zahraniční

mobility pedagogů a spolupráci škol Evropské Unie.

Důvodem naší účasti na kurzu je náš velký zájem o výuku metodou CLIL(Content and

Language Integrated Learning) tedy "obsahově a jazykově integrované učení". Jedná se o

styl výuky, při níž si žáci osvojují vedle obsahu odborného předmětu zároveň i cizí jazyk.

Cílem je nenásilné propojení jazykového vzdělávání a vyučovaného předmětu, pro učitele je

tedy podmínkou velmi dobrá úroveň cizího, v našem případě anglického, jazyka.

Standard General Enlish Course tak byl pro nás velkým přínosem v oblasti jazykové. Výuka

byla zaměřena především na komunikační dovednosti, rozšíření slovní zásoby, dále pak

poslech a čtení s porozuměním.

Velkým přínosem pro nás nebyla jen výuka samotná, ale i kontakt se studenty z různých

zemí, čas strávený v hostitelské rodině a také samotný kontakt se školou, kde jsme předem

domluvily studijní návštěvu našich žáků.

Celkově splnil náš pobyt veškerá naše očekávání. Profesionální výuka, přátelská atmosféra v

rodině, která nám poskytla nespočet příležitostí procvičovat angličtinu, poznávání Londýna.

To vše zajisté zvýší úroveň naší výuky právě pomocí metody CLIL.

 

V listopadu 2016 jsem navštívila Oxforfd a zúčastnila se týdeního kurzu Creative Teaching in the Primary Classroom na Lake School of English Náplň kurzu:
Seznamovací akivity
Příběhy a jejich čtení, dramatizace a hraní rolí s mladšími žáky
Komunikace ve třídě na prvním stupni, jak přimět děti mluvit anglicky
Rozvoj osobních jazykových a komunikativních schopností a dovedností
Návštěva základní školy v Oxfordu
Rozvoj čtení, psaní a užití jednoduchých textů ve výuce
Jazyk a kultura UK dnes
Písničky, rýmy a říkačky
Součástí byly i dvě komentované procházky s průvodcem po Oxfordu a volitelný výlet do Bleheim Palace

Všechna témata byla probírána velmi zajímavě s velkým přínosem do praxe - spousta tipů na hry, aktivity, práci s textem apod. Samotné učitelky byly velmi inspirativní a příjemné, vše braly z pohledu moderní angličtiny i životního stylu současné generace. Velmi zajímavá a přínosná byla návštěva místní školy a také komentované prohlídky města. Se školou i rodinou, ve které jsem byla ubytovaná jsem byla opravdu velmi spokojená. Zajištění od Albionu bezchybné, komunikace s paní Dolejší rychlá, příjemná, konstruktivní. Můžu jen doporučit a moc ráda zase někam pojedu.

Alice Marková

:o

Ve dnech 1. - 12. srpna 2016 jsem se zúčastnila kurzu General English na Maltě. Jednalo se o vyhlášenou školu EC ve městě Saint Julians, kde se v malých skupinách různé jazykové úrovně učili lidé z celého světa. 
Naše třída byla nejpokročilejší a velmi různorodá. Tvořili ji: Švýcar, Ruska, Francouzka, Kolumbijka, Němec, Polák, Brazilka a Japonka. Náš program byl zaměřen především na ústní aktivity, například diskuze na zajímavá témata. Práce v multikulturní skupině lidí pro mě byla poučná a velmi užitečná. 
Těm, kdo se chce zlepšit v angličtině a zároveň má rád slunce, moře a historii, Maltu vřele doporučuji. 
Mgr. Soňa Váňová
 
 

Od 3. do 16.7. jsem navštěvovala kurz angličtiny pro nejazykové učitele s názvem CLIL- Methodology  ve škole CES Dublin. na kurz jsem byla naší školou vyslána prostřednictvím programu ERASMUS +. Jedná se o metodu tzv. problémového učení, netypických postupů výuky, zajímavých a moderných materiálů podpory výuky (např. využívání nejrůznějších mezinárodních databází a internet. stránek apod.).

Kurz byl velice zajímavý a pro mne osobně velmi přínosný- navštěvovali ho kolegové z mnoha zemí Evropy /Itálie, Portugalsko, Španělsko, Rakousko/, tak i zemí vzdálenějších /Brazílie/. Je velmi inspirativní diskutovat s kolegy z jiných zemích o problémech výuky, spolupráce apod., a zjistit, že spousta problémů je společných a velmi podobných v různých koutech světa.

Ubytována jsem byla v rodině, a tak jsem měla i možnost poznat život v typické irské rodině, což bylo neméně zajímavé.

Co nejvíce ze svých poznatků a nově získaných znalostí bych chtěla uplatnit v co nejkratší době ve své výuce.

 

                                                                               Mgr. Jitka Březková

Ve dnech 7. – 20. srpna 2016 jsme se v rámci projektu ERASMUS+ KA1 zúčastnily kurzu Content and Language Integrated Learning (CLIL). Navštěvovaly jsme International Projects Centre v Exeteru na jihu Anglie. Našeho kurzu se zúčastnilo celkem 13 učitelů 2. stupně a středních škol z různých zemí – Španělsko, Itálie, Rakousko, Francie a ČR. Cílem kurzu bylo rozvíjet naše jazykové dovednosti, rozšířit své znalosti týkající se metody CLIL, kterou bychom rády více oživily naši výuku. Metoda se zaměřuje na propojení cizího jazyka s jiným předmětem. V našem případě se jednalo o dějepis, matematiku a zeměpis. Metodu jsme si samy mohly vyzkoušet - zažít. Rozšířily jsme si slovní zásobu o odborné pojmy a na závěr kurzu jsme si připravily 20 – 30 minutovou CLIL-aktivitu pro naše kolegy. Dále jsme měly možnost porovnat britský a český vzdělávací systém, sdílely jsme zkušenosti se zahraničními kolegy. Pro rozvoj jazyka jsme využily možnosti ubytování v anglických rodinách, kde jsme byly obě velmi spokojené. Účast na tomto kurzu pro nás byla velmi užitečná a inspirovala nás k další práci.

 

                                                                                                Mgr. Helena Kovaříková

                                                                                                Mgr. Radka Havelková

V rámci projektu ERASMUS+ KA1 „Angličtina plus“ jsem se ve dnech 24. – 30.4.2016 zúčastnila studijního pobytu a strukturovaného kurzu v Reykjavíku na Islandu. Program zajišťovala španělská agentura English Matters ve spolupráci s Vaeteskóle Engi v Reykjavíku. Akce se zúčastnilo 75 učitelů ze 17 evropských zemí. Velká část programu byla věnována návštěvám škol a diskuzím s učiteli a vedením škol. Velmi přínosná byla i možnost porovnání systému vzdělávání v různých evropských zemích. Ale co mě osobně nejvíc zaujalo, byla celková atmosféra nejen ve školách, ale i ve společnosti obecně. Všichni se k sobě chovají velmi přátelsky, s úctou, důvěřují si navzájem, ale zároveň jsou velmi zodpovědní. Jeden příklad za všechny: žáci druhé třídy (7 let) dostali od paní učitelky úkol, na kterém mohli pracovat, kde chtěli (ve třídě, na chodbě), s kým chtěli (sami, ve skupince, s kamarádem) a paní učitelka je takřka nekontrolovala, zda opravdu dělali to, co měli…nakonec všichni odevzdali splněný úkol. Ve školách nebylo absolutní ticho (ani při vyučování), ale také tam ani o přestávce nebyl hluk, nikdo nekřičel, nehonil se… v islandských školách se mi opravdu líbilo.

PaedDr. Miluška Karásková