Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Doučování našich žáků

 Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Program Doučování žáků škol navazuje na Národní plán podpory návratu žáků do škol a je realizován pedagogickými pracovníky školy od ledna 2022 i v tomto školním roce 2022/2023. Program je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.  Do programu jsou zařazeni především žáci, kterým absence prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 zhoršila možnost jejich vzdělávání. Identifikaci žáků provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností a v souladu s propozicemi zaslanými MŠMT ČR.

 

Cílem programu je zajistit přednostní doučování těm žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. U některých došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání nebo přerušení kontinuity, která by mohla působit problém v dalším vzdělávacím období. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech nebo schopnost navázat na znalosti získané v uplynulých letech.

 

Vytipovaným žákům je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole. Výpadek je nutné řešit také z pohledu psychického stavu žáků, u některých se zaostávání odráží v jejich duševním rozpoložení, sklonem k útěku do nemoci, případně k dalšímu vyhýbání se plnění školních povinností.

 

Pedagogická činnost cílená na ohrožené žáky je realizována individuálním nebo skupinovým doučováním, které povede k vyrovnání vzdělávacích ztrát. Učitelé budou žákům pomáhat s přípravou na vyučování, s doplněním a procvičením učiva a průběžně vyhodnocovat dopad doučování na jejich prospěch, psychický stav a motivaci k dalšímu vzdělávání. Vyhodnocování vývoje a výsledků doučování současně sledují i příslušné předmětové komise nebo metodická sdružení.

plakát.png