Upozorňujeme na zřízení informačního webu https://rodiceaskolnijidelny.cz/

 

Děkujeme, že využíváte aplikaci Strava.cz pro objednávání a odhlašování prostřednictvím Internetu. Nyní přicházíme s novinkou.

Máme pro Vás a Vaše strávníky mobilní aplikaci Strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android.

Aplikaci si můžete stáhnout zdarma na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.

 

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 

 

Vážení rodiče, strávníci, kolegové,

přijměte touto formou pokyny týkající se provozu školní

jídelny  SNP v Hradci Králové, který je řízen počítačem.

 

Po vyplnění přihlášky ke stravování a jejím odevzdání ve školní jídelně je třeba zaslat finanční prostředky na účet školní jídelny.

Výše částky není limitována. Po připsání financí na účet ŠJ je oběd automaticky přihlášen na následující stravovací den. 

                 

Pro Vaši informaci současná cena oběda činí:

I. stupeň

7  - 10  let

II. stupeň

11 – 14 let 

III. stupeň

15 a více

zaměstnanci    

Cizí  strávníci

 

26,- Kč

28,- Kč

30,- Kč

25,-Kč

61,- Kč  

 

 

 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují.

Platbu je možno uskutečnit hotově u pokladny KB nebo zadáním trvalého nebo jednorázového příkazu. (Pokud máte účet u KB převod je uskutečněn druhý den po zadání příkazu, u ostatních fin. institucí trvá převod několik dní).  

             

           

 

 

číslo účtu školní jídelny : 641330237/0100

VS = identifikační číslo žáka

 

Email:    jidelna@zssnp.cz   nebo   jidelna.vedouci@edu-zssnp.cz

 

Identifikační číslo bude přiděleno v kanceláři školní jídelny – platí pro SŠ,CS.

konstantní symbol KS: -     při platbě složenkou  - 0379

  • při platbě příkazem k úhradě - 0558

V případě, že bude některý symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází ke zbytečnému dohledávání. Poté je nutno doložit doklad o platbě! Pokud dojde k nedostatku financí, oběd je automaticky blokován.

Jak zjistit přesný stav konta?     a) v kanceláři školní jídelny

                                                   b) na internetu

                                                   c) v objednávacím boxu

Obědy se vydávají na kreditní kartu, kterou je nutno zakoupit za vratnou zálohu 40,- Kč v kanceláři školní jídelny, na ISIC kartu, kterou si můžete pořídit v kanceláři školy, na čip, který lze zakoupit také v kanceláři ŠJ za vratnou zálohu 120,-.  Lze zakoupit i pouzdro na karty v hodnotě 40,- se závěsem na krk nebo 20,- Kč bez závěsu. 

Ztrátu kreditní karty je nutno okamžitě po zjištění ohlásit osobně či telefonicky (725 796 280) v kanceláři školní jídelny, abychom zabránili jejímu zneužití. Při zapomenutí karty si strávník vyzvedne náhradní stravenku v elektronické stravenkářce (u objednávacího boxu v jídelně). První tři náhradní stravenky v měsíci jsou zdarma, za každou další je účtován poplatek 1,- Kč. Tento poplatek se automaticky odečte z konta strávníka. Pro vystavení stravenky musí strávník znát své heslo, které mu bude přiděleno v kanceláři ŠJ. (je stejné jako u internetového objednávání stravy) Heslo si můžete přes internet změnit, nesmí obsahovat diakritiku a symboly. V souvislosti s GDPR nemůže být toto heslo sdělováno zaměstnanci ŠJ. Proto doporučujeme dát dětem takové heslo, které si snadno zapamatují! V kanceláři se také informuje, zda se karta nenašla. Je-li ztráta delší než 2 dny je nutno zakoupit kartu novou.

V nepřítomnosti je oběd nutno odhlásit  osobně nebo telefonicky (495 541 759, 725 796 280) nejdéle do 12.00 hod  na příští den.

Internetové odhlašování – den předem do 11.00 hod.

Na pokyn daný po 12.00 hodině nelze již reagovat! Tím lze samozřejmě řešit odhlášení i na několik dnů. Stravování v jiné dny, než jsou uvedeny v přihlášce, lze domluvit i telefonicky, ale musí být v co nejkratším termínu potvrzeny v kanceláři školní jídelny písemně .

 

V době nepřítomnosti žáka/studenta ve škole, lze odebrat oběd pouze první den za finanční normu potravin.

V ostatní dny, pokud není oběd odhlášen, hradí strávník plnou cenu oběda (tj. k ceně potravin jsou připočítány i veškeré provozní náklady). Cena je automaticky odečtena z konta.

Plná cena oběda v současné době:

  7  -  10   let          54,-   Kč

11 -   14   let          56,-   Kč

15  a více let          58,-   Kč

 

VÝDEJ OBĚDŮ

Výdej školní stravování                      10:45 – 14:00 hodin

Výdej cizí strávníci                            10:30 – 10:45 hodin

 

V době výdeje jídel pro školní stravování je cizím osobám do jídelny VSTUP ZAKÁZÁN!

Jsou-li na účtu strávníka finanční prostředky, obědy se automaticky přihlašují dle odevzdané přihlášky.

Na konci školního roku se přeplatek stravného převádí na další školní rok nebo lze po předchozí dohodě přeplatek poukázat na váš účet (maximálně  1x do roka).

Pokud zůstaly finanční prostředky strávníkům na kontě, jsou tyto převedeny pro nový školní rok. To znamená, že je strávník na základě původní přihlášky automaticky ke stravování přihlášen podle dnů, které byly sestaveny ke stravování pro minulý školní rok, od prvního varného dne školního roku.    

Školní jídelna zabezpečuje dva druhy hlavního jídla. Strávník má na základě přihlášky automaticky přihlášen oběd č.1.  Změnu oběda je možné provést v objednacím boxu, který je umístěn v jídelně školy, či po internetu (nutno vyplnit v kanceláři ŠJ přihlášku). Tímto způsobem lze řešit i odhlášení obědů.

U strávníků, kteří se již ve školní jídelně nestravují, budou nevyzvednuté finanční prostředky po roce převedeny do výnosů ZŠ.

 

Vaše připomínky jsme ochotni kdykoliv řešit osobně či telefonicky přímo v kanceláři školní jídelny.     

 

Čerpání informací ohledně školního stravování a další problematiky je možné na internetovém portálu www.rodiceaskolnijidelny.cz                                                                                                            

                                                                           Simona Nezvalová   

                                                                         vedoucí školní jídelny  SNP