Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Spolek rodičů

 

třída SNP 694/40

500 03 Hradec Králové

IČ: 421 97 741

e-mail: spoleksnp@seznam.cz

č. ú.: 2700509843/2010

 

Spolek při ZŠ SNP Hradec Králové (dále jen „Spolek“) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, občanů i právnických osob, kteří se zajímají o výchovu dětí a práci školy.

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí školy. Svou činností se podílí na jejich vzdělávání a výchově, je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.

K zabezpečení svých cílů Spolek jedná se školou, výchovnými zařízeními, orgány samosprávy i státní správy a jinými společenskými organizacemi.

Spolek při své činnosti zejména:

 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

 • seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování

 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

Činnost Spolku řídí Rada, která je volena třídními důvěrníky a skládá se ze zástupců rodičů a zástupce školy. Od 13. 9. 2018 pracuje Rada v následujícím složení:

Adamcová Jarmila / jarmila.adamcova@gmail.com

Hanuš Pavel

Janků Pavla

Lichtenbergová Kateřina

Marek Pavel (předseda) / 724 670 762 / pavel.marek@bleskove-preklady.cz

Sýkorová Šárka

Třídní důvěrníci, Rada spolku a předseda Spolku jsou voleni pouze tehdy, pokud se vzdají své funkce.

Placení členských příspěvků

Spolek je financován příspěvky vybíranými za každého žáka školy. Tyto příspěvky hradí rodiče vždy začátkem školního roku do 30. 9. bezhotovostně na níže uvedený účet Spolku:

2700509843/2010

(do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno dítěte a třídu)

Členský příspěvek činí 300,- Kč za každého žáka za školní rok.

Činnost Spolku

Hlavní náplní Spolku je organizace zájmových kroužků pro žáky školy. Dále Spolek zajišťuje sběry papíru a kaštanů/žaludů a pomáhá škole financovat výdaje, které zřizovatelé samotné škole neumožňují financovat.

Ve školním roce 2022/23 bude Spolek financovat či spolufinancovat především:

 • pravidelnou účast rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků (španělština, francouzština, němčina, ruština – rodilé mluvčí při výuce angličtiny zajišťuje škola)

 • činnost instruktorů na lyžařské škole (škola hradí autobus, rodiče hradí vleky a oběd)

 • příspěvek pro každou třídu na školní výlet nebo školu v přírodě

 • nákup cizojazyčných časopisů do výuky cizích jazyků

 • nákup knih a stolních her do školní knihovny

 • nákup časopisů do školní družiny

 • cestovní náklady žáků reprezentujících školu ve sportovních či vědomostních soutěžích

 • ocenění Kalokagathia (ceny pro žáky, kteří jsou úspěšní ve škole i v mimoškolních aktivitách a zároveň jsou kladným morálním vzorem pro své spolužáky)

 • soutěž Počítej v pohybu (dopravu pro menší děti a ceny pro vítěze jednotlivých kategorií)

 • úrazové pojištění žáků účastnících se zájmových kroužků a lyžařské školy


Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte nás, prosím, pomocí níže uvedeného formuláře, nebo kontaktujte přímo předsedu Spolku Pavla Marka na výše uvedeném telefonním čísle či e-mailu.

 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat naší úžasné škole ZŠ SNP Hradec Králové! 

Položky označené * jsou povinné.