Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/23

Zápis 22.jpg (127 KB)

Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

 Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2022–2023 se bude konat v prostorách školy na 1. stupni  v pátek 8. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 9. dubna 2022 od 09:00 do 11:00 hodin.

Zápis se týká:

a) dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016

b) dětí s odkladem povinné školní docházky z minulého roku

Rodič si s sebou k zápisu přinese následující dokumenty:

a) občanský průkaz

b) rodný list dítěte

c) zdravotní průkaz dítěte

d) doklad o trvalém pobytu (nájemní smlouvu, pokud se liší od trvalého bydliště)

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky o jeden rok (není-li dítě přiměřeně duševně ani tělesně vyspělé), domluvte si, prosím, v Pedagogicko-psychologické poradně vyšetření.

Do školy pak je nutné bezodkladně dodat tyto dokumenty:

a) doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) k odkladu školní docházky

b) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, podá žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky. Pokud již v době zápisu bude mít rodič veškeré podklady pro odklad, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky, zápisu se ale vždy účastní.

Informace pro rodiče, kteří zvažují předčasný nástup do 1. třídy

Pro případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude 1. září 2022 ještě šest let) je opět třeba předložit stanovisko pedagogicko-psychologické poradny. V tomto případě nás kontaktujte telefonicky.

Elektronický formulář

Od 1. dubna 2022 v 9:00 bude na webu školy https://sirs.cz/zs-snp-hk-s5.htm zprovozněn formulář pro elektronické podání přihlášky k zápisu na naši školu, kde jednoduše vyplníte požadované údaje. Formulář bude automaticky předán do školy. Na Váš email bude zasláno potvrzení o úspěšně provedeném podání.

Upozorňujeme, že elektronické podání nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně, pouze zjednodušuje podání přihlášky a celý proces zápisu usnadňuje. Současně si po odeslání elektronické přihlášky můžete zarezervovat čas své osobní návštěvy ve škole na odkazu https://sirs.cz/zs-snp-hk-s5/rezervacni-system .

Škola otevře maximálně 3 první třídy po 27 žácích, tj. maximálně 81 žáků do 1. tříd.

Do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelkou školy takto:

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 1/2020 ve znění pozdějších novel).

Školský obvod základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694, tvoří ulice: Bieblova, Blahoslavova, Brandlova, Bratří Štefanů, Březová, Divecká, Gagarinova (od ulice Severní a Myslivečkova po třídu SNP), Holečkova, Javorová, Ječná, Jižní, K Dehetníku, Ke Kopaninám, Ke Stavu, Kladská, Kociánovice, Krátká, Kubelíkova, Librantická, Lipová, Luční, Manželů Zemánkových, Markovická (od ulice Myslivečkova po ulici Krátká), Mokrá, Myslbekova, Myslivečkova, Na Letné, Na Mlejnku, Na Ohradě, Na Sadech, Obecní, Orebská, Orličan, Parlament, Piletická (pouze čp. 96,113,178), Polní, Požární, Sládkova, Slavíčkova, Slezská (od ulice Jižní po ulici Uhelná), Svinarská, Stará Polní, Školní, Švabinského, Tichá, Topolová, Trávní, Třebechovická, třída SNP, U Háječku, U Jednoty, U Koše, U Plováren, U Trati, V Poli, Vavákova, Vrbová, Víta Nejedlého (od ulice Orlická po ulici Bratří Štefanů), Zahrádkářská osada Slatina, Za Školou, Zemědělská.

Děti z dalších, nespádových obvodů budou přijímány do počtu dětí (viz výše) přijímaných pro školní rok 2022 - 2023 dle těchto kritérií:

a) sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2022 - 2023 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694

b) losováním

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy 13.5. ve 12:00.

 

Pro další informace nás kontaktujte na tel.: 722 071 170 nebo e-mail: peskova@edu-zssnp.cz

 

Těšíme se na Vás

Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694