Průvodce zápisem pro rodiče

     Zápis dítěte do první třídy má několik kroků, které musí být podle zákona splněny. Tyto kroky (a některé další, které potřebujeme jen pro naši potřebu), jsme Vám pro snazší orientaci popsali níže:

 

 1. Vyplňte prosím elektronicky Přihlášku a Zápisovou kartu, které Vám škola před zápisem vytiskne a předá k podpisu. Vy je pak  odevzdáte zapisující učitelce. Uveďte prosím i telefony a emailová spojení.
    Formuláře lze vyplnit buď přímo ve škole ve dnech 12.4. a 13.4. v době ZÁPISU nebo na adrese https://sirs.cz/1-5.htm od 1.4.2019.
 

     Podle zákona lze hlásit dítě jen do jedné základní školy.

 1. Při vlastním zápisu předložte svůj občanský průkaz, zdravotní průkaz dítěte a jeho rodný list.
 1. Cizinci mimo EU předkládají pas a povolení k pobytu.
 1. Pokud se korespondenční adresa liší od adresy v OP, uveďte adresy obě a na prvním místě prosím uvádějte trvalé bydliště dítěte včetně PSČ. 
 
 1. Pečlivě si přečtěte Informace pro rodiče budoucích žáků 1. tříd, které dostanete od zapisujících učitelek, obsahují důležité informace k organizaci výuky jazyků a také termín jarní třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků. Na tuto schůzku již nebudete znovu zváni.
 
 1. Během zápisu se budou zapisující učitelky ptát dítěte např. na jeho jméno, věk a bydliště, budou s ním mluvit o jeho zálibách, o sourozencích, rodičích, školce atp. Dále budou sledovat např. jeho početní představy,  držení tužky a obecnou  orientaci dítěte ve světě kolem něho.  

 

 1. Žádáte-li o odklad školní docházky (byl vám doporučen MŠ, dětským lékařem, zapisující učitelkou apod.), vyplňte  Žádost o odklad, která je k dispozici u zapisující učitelky, a odevzdejte se všemi náležitostmi ředitelce školy nejpozději do 30.4. 2019.  Dále dokládáte vyjádření pedagogicko-psychologické poradny  a dětského lékaře, nebo klinického psychologa. Pokud dítě odklad dostane, bude se v posledním roce před zahájením školní docházky vzdělávat  v MŠ.
 
 1. Před zahájením školní docházky doporučujeme pracovat s dítětem podle informací z ministerstva školsví, které dostanete během zápisu.

 

 1. Žádáte-li o přijetí dítěte, kterému bude šest let v období od 1.9.2019 do 31.12.2019, dokládáte doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Hradci Králové. Je-li dítě ještě mladší, tj. dosáhne 6 let v období od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020, dokládáte doporučení z poradny a ještě od dětského lékaře, nebo klinického psychologa.

 

 1. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte bude oznámeno na webových stránkách školy www.zssnp.cz během 14 dnů po zápise (pod kódem, který dostanete u zápisu). Seznam přijatých bude vyvěšen i na budově školy. Oba seznamy zůstanou zveřejněné po dobu 15 dní. Pokud vaše dítě u nás ve škole nebude přijato, budeme s Vámi o dalším postupu  jednat. Po dohodě se zřizovatelem přednostně přijímáme děti s trvalým bydlištěm ve spádovém  obvodu školy a děti, které budou mít ve školním roce 2019-20 ve škole sourozence. Přijde-li k zápisu více dětí, než můžeme vzít, budeme losovat.

 

 1.  Předpokládáme otevření tří tříd s celkovým počtem dětí 87. Děti budou do tříd  rozděleny podle abecedy.  Se spisem svého dítěte se můžete přijít seznámit dne  2.5. od 14,30 do 15,30.

 

 1. Dostanete formulář žádosti o vydání městské karty pro dítě zdarma.  V případě zájmu vraťte vyplněný formulář společně s jednou fotografií 3,5x4,5 cm do 26. dubna  2019 do kanceláře školy.