Školní desatero žákovského parlamentu

Ve spolupráci se svými spolužáky připravili zástupci žákovského parlamentu školní desatero,které má za cíl zpříjemnit nám všem dny, které společně trávíme v naší škole.

  1. Chováme se k sobě přátelsky a ohleduplně.
  2. Jsme tolerantní k ostatním.
  3. Projevujeme respekt k dospělým.
  4. Pracujeme poctivě.
  5. Vyjadřujeme se slušně.
  6. Snažíme se pomáhat těm, kteří to potřebují.
  7. Na chodbě i ve třídě jsme v klidu.
  8. Věci, které nám nepatří, nebereme.
  9. Trpělivě čekáme ve frontě.
  10. Zanecháváme po sobě pořádek a udržujeme pěkné prostředí.

Děkujeme všem žákům, kteří stojí o zpříjemnění atmosféry v naší škole a rozhodnou se tedy pro to, že se vyplatí naše desatero dodržovat J