3.hodina

1. Historie počítačů 2. viz. PREZENTACE
2. Ovládání okna programu ve Windows