2.hodina

1. Historie vzniku počítačů viz. prezentace .
2. Práce s myší viz. prezentace .