1.hodina

Úvodní hodina - organizace výuky, přístupy k síti, řád a bezpečnost v učebně informatiky.