5.ročník

Zde najdete učivo, které jsme probrali v hodinách informatiky.