Informatika

 

Výukové materiály

- jsou uloženy jako soubory v různých formátech především prezentace, textový soubor a Smart Notebook.

HISTORIE POČÍTAČŮ I.

HISTORIE POČÍTAČŮ II.

HISTORIE POČÍTAČŮ III.

OSOBNÍ POČÍTAČE - DRUHY

SESTAVA STOLNÍHO PC

UVNITŘ POČÍTAČE

ZÁKLADNÍ DESKA

 PROCESOR 

OPERAČNÍ PAMĚŤ

PEVNÝ DISK

TABULKOVÝ PROCESOR -EXCEL

BUŇKA EXCELU

ÚPRAVA OBSAHU BUŇKY EXCELU

KOPÍROVÁNÍ A PŘESOUVÁNÍ V EXCELU

JEDNODUCHÉ VZORCE V EXCELU

OPERACE SE SCHRÁNKOU V EXCELU

OPERACE SE SLOUPCI A ŘÁDKY V EXCELU

TVORBA VZORCŮ

FORMÁTOVÁNÍ BUNĚK

PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ BUNĚK

MONITOR

POČÍTAČOVÝ TISK

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY SPECIÁLNÍ

KLÁVESNICE

MYŠ

KRESLÍME VEKTOROVOU GRAFIKOU I.

KRESLÍME VEKTOROVOU GRAFIKOU II.

KRESLÍME VEKTOROVOU GRAFIKOU III.

KRESLÍME VEKTOROVOU GRAFIKOU IV.

KRESLÍME VEKTOROVOU GRAFIKOU V.

KRESLÍME VEKTOROVOU GRAFIKOU VI.

KRESLÍME RASTROVOU GRAFIKOU I.

KRESLÍME RASTROVOU GRAFIKOU II.

FUNKCE MAX A MIN V EXCELU

FUNKCE KDYŽ V EXCELU

RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ODKAZY V EXCELU

PRÁCE S LISTY V EXCELU

VÝSEČOVÝ GRAF

SLOUPCOVÝ GRAF

INFORMATIKA - POJMY

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČE

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

ORGANIZACE DAT V POČÍTAČI

KOPÍROVÁNÍ DAT

PŘESOUVÁNÍ DAT

PŘEJMENOVÁNÍ DAT

SMAZÁNÍ DAT

HLEDÁNÍ DAT

ZÁKLADNÍ POJMY - TEST

SPOJNICOVÝ  GRAF

ŘAZENÍ DAT

OPERAČNÍ SYSTÉM

PRÁCE S OKNY

ZOBRAZENÍ SLOŽKY

WORD POPIS

TABULKA VE WORDU

OBRÁZEK VE WORDU

WORDART

MICROSOFT OFFICE

ÚVOD DO WORDU

CVIČENÍ EXCEL - LISTY

FOTO MAMUTA

DIPLOM

FOTO AUTA

OBRÁZEK PRO PŘÁNÍ 1

OBRÁZEK PRO PŘÁNÍ 2

OBRÁZEK PRO PŘÁNÍ 3

PANORAMA 1

PANORAMA 2

PANORAMA 3

PANORAMA KoMPLET

PANORAMA 4

PANORAMA 5

4RV4C-XDMV9-2W98P-6YP7M-X4UX6