9.ročník

Elektromagnetické vlny 1 a

Elektromagnetické vlny 1 b

Elektromagnetické vlny 2 a

Elektromagnetické vlny 2 b

Elektromagnetické vlny 3 a

Elektromagnetické vlny 3 b

Elektronky a 

Elektronky b

Polovodiče - základ a

Polovodiče - základ b

Polodiče nevlastní a

Polodiče nevlastní b

Polovodičové součástky a

Polovodičové součástky b

Atomy 1/2 a

Atomy 1/2 b

Atomy 3 a

Atomy 3 b

Atomy 4 a

Atomy 4 b

Atomové zbraně a

Atomové zbraně b

Merkur, Venuše a

Merkur, Venuše b

Mars, Měsíc a

Mars, Měsíc b

Jupite, Satur a

Jupite, Satur b

Spotřebiče a

Spotřebiče b

Elektromagnetická indukce a

Elektromagnetická indukce b

Střídavý proud a

Střídavý proud b

Vlastnosti AC a

Vlastnosti AC b

Třífázové napětí a

Třífázové napětí b

Transformátor a

Transformátor b

Přenosová soustava a

Přenosová soustava b

 Přenosová soustava c 

Elektromagnetické kmity

Elektromagnetické vlny

Jednotky a

Jednotky b

Zapojení rezistorů a

Zapojení rezistorů b

Sítě rezistorů a

Sítě rezistorů b

Sítě spotřebičů a

Sítě spotřebičů b

Součástky a

Součástky b

Součástky c

Proč nesvítí a

Proč nesvítí b

Kdo jsem 1 a

Kdo jsem 1 b

Mikrosvět a

Mikrosvět b

Poločas rozpadu a

Poločas rozpadu b

Polotloušťka a

Polotloušťka b

Fyzika atomového obalu a

Fyzika atomového obalu b

Kdo jsem 2 a

Kdo jsem 2 b

Fyzika atomového jádra a

Fyzika atomového jádra b

Nukleony a

Nukleony b

Jaderné štěpení a

Jaderné štěpení b

Fúze a

Fúze b

Radioaktivita a

Radioaktivita b

Reaktor a

Reaktor b

Černobyl a

Černobyl b

Jaderné elektrárny a

Jaderné elektrárny b

Proud a napětí a

Proud a napětí b

Odpor a příkon a

Odpor a příkon b

Výkon a příkon a

Výkon a příkon b

Místní poledník a

Místní poledník b

Magnetická síla a

Magnetická síla b

Magnetická indukce a

Magnetická indukce b

Sklonoměr a

Sklonoměr b

Jakubova hůl a

Jakubova hůl b

Astroláb a

Astroláb b

Paralaxa a 

Paralaxa b

FyzRisk 1 a

FyzRisk 1 b

FyzRisk 2 a

FyzRisk 2 b

FyzRisk 3 a

FyzRisk 3 b

FyzRisk 4 a

FyzRisk 4 b

Já to nebyl a

Já to nebyl b

Sluneční soustava a

Sluneční soustava b

Vesmír a hvězdy a

Vesmír a hvězdy b