7.ročník 

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST POHYBU

 OPAKOVÁNÍ 6.ROČNÍKU  FRONTÁLNĚ

POHYB TĚLES - OPAKOVÁNÍ

KRESLÍME GRAFY

DRUHY POHYBŮ

RYCHLOST POHYBU

OPAKOVÁNÍ 6.ROČNÍKU TEST

Měření rychlosti LP

Gravitační síla LP

Rovnováha na páce LP

Třecí síla LP

Síla

Skládání sil I

Skládání sil II

Znázornění síly

Tlak

Pohyb těles - test

 Hydraulická zařízení 

Přitažlivé síly částic v kapalinách

Síly a jejich vlastnosti - opakování

Síly jejich vlastnosti - test

Tlak v kapalině

Tlaková síla v kapalině

Vlastnosti kapalin

Závislost hustoty kapaliny na teplotě

Hydrostatický tlak

Potápění, plování a vznášení

Těžiště

Shrnutí učiva 6. ročníku

Zákon setrvačnosti

Zákon síly

Zákon akce a reakce

Newtonovy zákony - shrnutí

Otáčivé účinky síly

Opakování učiva 6. ročníku - test

Kladky

Tření

Klid a pohyb těles

 Délka a čas 

Tlaková síla

Druhy pohybu

Rychlost rovnoměrného pohybu

Rychlost nerovnoměrného pohybu

Měření rychlosti

Výpočet dráhy

Výpočet doby pohybu

 Pohyb těles - grafy

Pohyb těles - procvičení

Skládání různoběžných sil

Archimédův zákon LP

Vztlaková síla

Tíhová síla

Kapaliny - procvičení

Kapaliny - test

Vlastnosti plynů

Atmostférický tlak

Atmosféra Země

Meteorologie

Archimédův zákon pro plyny

Přetlak, podtlak, vakuum

Plyny - opakování

Shrnutí učiva 7. ročníku - opakování

Opakování učiva 7. ročníku - test

Osmisměrka pro 6. ročník

Osmisměrka pro 7. ročník

Sudoku - fyzikální veličiny

Sudoku - jednotky

 Archimédův zákon 1 

Archimédův zákon 2

Archimédův zákon 3