ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

1. pololetí od 4.září 2017 do 31.ledna 2018

2. pololetí od 1.února 2018 do 29.června 2018

Den otevřených dveří: 

21.3.2018

Prázdniny a ředitelské volno

Podzimní prázdniny:              čtvrtek 26.10.2017 a pátek 27.10.2017

Vánoční prázdniny:              sobota 23.12.2017 - úterý 2.1.2018 včetně

Pololetní prázdniny:                pátek 2.2.2018

Jarní prázdniny:                      pondělí 19.2. – pátek 23.2. 2018

Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 29.3. 2018

Hlavní prázdniny:                   sobota 30.6. – neděle 2.9. 2018

(školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018)  

Ředitelské volno bude žákům uděleno ve dnech 29.9.2017, 30.4.2018 a 7.5.2018

 

Mikulášské odpoledne pro rodiče:

7.12.2017

Zápis do 1. tříd

PÁ 13.4. a SO 14.4.2018
 
schůzka rodičů budoucích prvňáčků
4.6.2018
 

Slavnostní ukončení školní docházky pro 9.ročník

28.6.2018

Data třídních schůzek:

 

1) pro všechny třídy

úterý 12.9.2017
 
15:30 Rada Spolku SNP v ředitelně
16:15  Důvěrníci tříd - ve sborovně
17:00 Schůzky rodičů ve třídách
 
 
úterý 20.3.2018
1.-8. třídy
 
15:30 Rada Spolku SNP v ředitelně
16:15  Důvěrníci tříd (zvoleni ještě v loňském roce) - ve sborovně
17:00 Schůzky rodičů ve třídách
 

2) pro třídy, které se na schůzce dohodly

dle dohody jednotlivých tříd

Informace o prospěchu a chování pro 2.stupeň

1.pololetí
 

úterý 14.11.2017

16.00 - 18:00

1.pololetí
 

úterý 17.4.2018

16.00 - 18:00

 

 

Změny v systému spolupráce školy se Sdružením od školního roku 2014/2015 – na základě výsledků jednání třídních důvěrníků dne 12. 11. 2013:

1.    Třídní schůzky povinně pro všechny třídy 2x ročně (září, únor/březen) – obsahem bude plánování akcí třídy na pololetí a organizační záležitosti školy/třídy. Nebude se projednávat chování a prospěch žáků.

2.    Další třídní schůzky budou nepovinné podle rozhodnutí jednotlivých tříd – listopad, květen.

3.    V případě potřeby může být svolána mimořádná třídní schůzka (jednotlivé třídy dle aktuální potřeby).

4.    Sdružení bude mít svou stránku se službou „kontaktujte mě“ na webu školy.

5.    Schůzka třídních důvěrníků bude 2x ročně – buď září a únor nebo flexibilně dle potřeby.

6.    Schůzky výboru Sdružení budou organizovány flexibilně na základě dohody členů výboru.