ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. pololetí od 3.září 2018 do 31.ledna 2019

2. pololetí od 1.února 2019 do 28.června 2019

Den otevřených dveří: 

20.3.2019

Prázdniny a ředitelské volno

Podzimní prázdniny:              pondělí 29.10.2018 a úterý 30.10.2018

Vánoční prázdniny:              sobota 22.12.2018 - středa 2.1.2019 včetně

Pololetní prázdniny:                pátek 1.2.2019

Jarní prázdniny:                      pondělí 25.2. – pátek 1.3. 2019

Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 18.4. 2019

NA DNY PONDĚLÍ 6.5. A  ÚTERÝ 7.5.  JE PRO ŽÁKY VYHLÁŠENO ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Hlavní prázdniny:                   sobota 29.6. – neděle 1.9. 2019

 

(školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. 9. 2019)  

 

 

 

Mikulášské odpoledne pro rodiče:

6.12.2018

Zápis do 1. tříd

12.4. a 13.4.2019
 
schůzka rodičů budoucích prvňáčků
termín bude upřesněn
 

Slavnostní ukončení školní docházky pro 9.ročník

27.6.2019

Data třídních schůzek:

 

1) pro všechny třídy

18.9.2018
 
15:30 Rada Spolku SNP v ředitelně
16:15  Důvěrníci tříd - ve sborovně
17:00 Schůzky rodičů ve třídách
 
 
12.3. 2019
1.-8. třídy
 
15:30 Rada Spolku SNP v ředitelně
16:15  Důvěrníci tříd  ve sborovně
17:00 Schůzky rodičů ve třídách
 

2) pro třídy, které se na schůzce dohodly

dle dohody jednotlivých tříd

Informace o prospěchu a chování pro 2.stupeň

1.pololetí
 

13.11.2018

16.00 - 18:00

1.pololetí
 

16.4. 2019

16.00 - 18:00

 

 

Změny v systému spolupráce školy se Sdružením od školního roku 2014/2015 – na základě výsledků jednání třídních důvěrníků dne 12. 11. 2013:

1.    Třídní schůzky povinně pro všechny třídy 2x ročně (září, únor/březen) – obsahem bude plánování akcí třídy na pololetí a organizační záležitosti školy/třídy. Nebude se projednávat chování a prospěch žáků.

2.    Další třídní schůzky budou nepovinné podle rozhodnutí jednotlivých tříd – listopad, květen.

3.    V případě potřeby může být svolána mimořádná třídní schůzka (jednotlivé třídy dle aktuální potřeby).

4.    Sdružení bude mít svou stránku se službou „kontaktujte mě“ na webu školy.

5.    Schůzka třídních důvěrníků bude 2x ročně – buď září a únor nebo flexibilně dle potřeby.

6.    Schůzky výboru Sdružení budou organizovány flexibilně na základě dohody členů výboru.