ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1. pololetí od 1.září 2020 do 28.ledna 2021

2. pololetí od 1.února 1do 30.června 2021

Den otevřených dveří: 

termín bude upřesněn

Prázdniny a ředitelské volno

Podzimní prázdniny:              čtvrtek 29.10.2020 a pátek 30.10.2020

Na pondělí 26.10.2020 a úterý 27.10.2020 jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna.

Vánoční prázdniny:              středa 23.12.2020 - neděle 3.1.2021 včetně

Pololetní prázdniny:                pátek 29.1.2021

Jarní prázdniny:                      pondělí 8.3. – pátek 12.3. 2021

Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 1.4. 2021

 

Hlavní prázdniny:                   čtvrtek 1.7. – úterý 31.8. 2021

 

(školní rok 2021/2022  začíná ve středu 1. 9. 2021)  

 

 

 

Mikulášské odpoledne pro rodiče:

termín bude upřesněn

Zápis do 1. tříd

termín bude upřesněn
 

Slavnostní ukončení školní docházky pro 9.ročník

termín bude upřesněn

Data třídních schůzek:

 

1) pro všechny třídy

 
15.9.2020 Zrušeno
15:30 Rada Spolku SNP v ředitelně
16:15  Důvěrníci tříd - ve sborovně
17:00 Schůzky rodičů ve třídách
 
 
10.11.2020
1.-5. třídy
 
17:00 Schůzky rodičů ve třídách - Zrušeno
 
 
26.1.2021
Schůzka rodíčů žáků 9.ročníku
 
 
23.2.2021
1.-8. třídy
 
15:30 Rada Spolku SNP v ředitelně
16:15  Důvěrníci tříd - ve sborovně
17:00 Schůzky rodičů ve třídách
 
 

2) pro třídy, které se na schůzce dohodly

dle dohody jednotlivých tříd

Informace o prospěchu a chování pro 2.stupeň

1.pololetí
 

24.11.2020 Zrušeno

16.00 - 18:00

2.pololetí
 

13.4.2021

16.00 - 18:00

 

 

 

Změny v systému spolupráce školy se Sdružením od školního roku 2014/2015 – na základě výsledků jednání třídních důvěrníků dne 12. 11. 2013:

1.    Třídní schůzky povinně pro všechny třídy 2x ročně (září, únor/březen) – obsahem bude plánování akcí třídy na pololetí a organizační záležitosti školy/třídy. Nebude se projednávat chování a prospěch žáků.

2.    Další třídní schůzky budou nepovinné podle rozhodnutí jednotlivých tříd – listopad, květen.

3.    V případě potřeby může být svolána mimořádná třídní schůzka (jednotlivé třídy dle aktuální potřeby).

4.    Sdružení bude mít svou stránku se službou „kontaktujte mě“ na webu školy.

5.    Schůzka třídních důvěrníků bude 2x ročně – buď září a únor nebo flexibilně dle potřeby.

6.    Schůzky výboru Sdružení budou organizovány flexibilně na základě dohody členů výboru.