Školní poradenské pracoviště

 

výchovná poradkyně pro I.stupeň

Mgr. Jana Eibová
tel. 725 796 266
eibova@edu-zssnp.cz
návštěvu si sjednejte pomocí výše uvedené e-mailové adresy
čtvrtek 14:00 - 15:00 nebo dle vzájemné dohody
 

výchovná poradkyně pro II.stupeň 

Mgr. Iveta Bartošová
tel. 725 728 946
bartosova@edu-zssnp.cz
návštěvu si sjednejte pomocí výše uvedené e-mailové adresy
středa 12:00 - 13:00 nebo dle vzájemné dohody
 

metodik prevence

Mgr. Iveta Bartošová
tel. 725 728 946
bartosova@edu-zssnp.cz
návštěvu si sjednejte pomocí výše uvedené e-mailové adresy
středa 12:00 - 13:00 nebo dle vzájemné dohody
 

školní psycholožka

Mgr. Klára Marková
externí pracovnice - zaměstnaná v DDÚ HK
kontaktujte prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Ivety Bartošové