Školní poradenské pracoviště

 

výchovná poradkyně pro I.stupeň

Mgr. Jana Eibová
tel. 725 796 266
eibova@edu-zssnp.cz
návštěvu si sjednejte pomocí výše uvedené e-mailové adresy
pondělí 12:00 - 13:00 nebo dle vzájemné dohody
 

výchovná poradkyně pro II.stupeň 

Mgr. Iveta Bartošová
tel. 725 728 946
bartosova@edu-zssnp.cz
návštěvu si sjednejte pomocí výše uvedené e-mailové adresy
středa 12:00 - 13:00 nebo dle vzájemné dohody
 

metodik prevence

Mgr. Iveta Bartošová
tel. 725 728 946
bartosova@edu-zssnp.cz
návštěvu si sjednejte pomocí výše uvedené e-mailové adresy
středa 12:00 - 13:00 nebo dle vzájemné dohody
   

speciální pedagožka

Mgr. Kristýna Jiráková
jirakova@edu-zssnp.cz
 

školní psycholožka

Mgr. Klára Marková
externí pracovnice - zaměstnaná v DDÚ HK
kontaktujte prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Ivety Bartošové nebo pomcí kontaktního formuláře (viz. níže)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
   

_____________________________________________________________________________________________

Podpora školní psycholožky rodičům a žákům

09.11.2020 21:02

Ocitli jste se v této nelehké době v náročné životní situaci? Nabízime Vám podporu a pomoc se zvládáním domácího vzdělávání, úzkostí a obav. Pomoc s nastavením režimu dne a smysluplným využitím volného času Vašich dětí. Chcete-li využít nabídku naší pomoci můžete prostřednictvím kontaktního formuláře oslovit školní psycholožku Mgr. Kláru Markovou.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nabídka školního poradenského pracoviště Mozaika

05.11.2020 20:17

Milí rodiče,

nejen v této složité a nejisté době, vám nabízíme PODPŮRNÉ KONZULTACE v tématech, která řešíte ve vztahu se svými dětmi.

Čemu se nejčastěji věnujeme?

  • výchovné otázky (jak se na sebe doma nezlobit)
  • vztahové otázky (proč nám spolu není dobře?)
  • jak spolu doma komunikujeme
  • jak organizovat distanční výuku a držet pravidla
  • jak komunikovat s třídním učitelem, když se nám to nedaří
  • jak organizovat volný čas dětí
  • jak řešit smutek/strach dětí
  • jak podpořit děti v jejich sociální izolaci
  •  další témata, která vás napadají

Na základě spolupráce s Vaší školou poskytujeme odborné služby ZDARMA a s možností návaznosti do budoucna ve formě dlouhodobé podpory.

Jsme školské poradenské pracoviště Mozaika (www.sppmozaika.cz) a pomáháme školám a jejich žákům již od roku 2010. Našim tématem jsou dobré vztahy dětí, a to ve školním i domácím prostředí.

Pokud Vás cokoliv zajímá, chcete se o nás více dozvědět, máte téma, které byste rádi sdíleli, či máte starost, kterou byste rádi řešili, jsme tu pro vás každý den od 8-15 hodin na telefonních číslech: 606 613 450, 606 613 455 nebo na e-mailu info@sppmozaika.cz.

V současné době Vám nabízíme konzultace po telefonu, online nebo přes e-mail. 

Těšíme se na kontakt s Vámi!

 

Tým ŠPP Mozaika

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Možnosti využití sociálních služeb v kraji pro děti a rodiče nejen v období pandemie

 

Při hledání pomoci pro své žáky, studenty mohou školy a školská zařízení (popř. rodiny) využít služeb sociální prevence. I v období pandemie organizace fungují (s omezeními) a mají možnosti dětem a rodinám pomoci. K pomoci v orientaci a dosažitelnosti sociálních služeb slouží registry, katalogy sociálních služeb, které naleznete na následujících odkazech. Zde lze vyhledávat dle životní situace nebo dle názvu sociálních služeb. V rejstřících lze vyhledat službu i dle jejího dosahu v rámci kraje, okresu, obce. 

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb - hledání poskytovatele sociální služby (mpsv.cz)

 

Katalog sociálních služeb v Královehradeckém kraji (socialnisluzbykhk.cz)

 

Pozn. Jestliže po nalezení služby v registru tápete, zavolejte na kontakt zvolené služby. Když to pro službu nebude v jejich náplni práce, v rámci sociálního poradenství Vám poradí s nasměrováním do správné sociální služby, která Vám může pomoci. Obdobně to v rámci soc. poradenství funguje, když zavoláte sociálnímu pracovníkovi na obci nebo pracovníkovi sociálně právní ochrany dětí na obci s rozšířenou působností.

 

Krátká charakteristika služeb a přesah na činnost OSPOD:

 

K sociální práci s celou rodinou slouží služba sociální prevence Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (zkr. SAS, více viz § 65 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Tato služba je nejčastěji terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Pomoc při vzdělávání je jednou z činností práce s rodinou s dětmi v jejich domácnosti.

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (zkr. NZDM, více viz § 62 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách) poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. 

V klubech NZDM probíhá dlouhodobě i pomoc s doučováním děti, je možné zde trávit volný čas, většina NZDM funguje i on-line. Ve službách NZDM a SAS pracuje odborný VŠ personál.

 

Důležité: Pomoc sociálních služeb by měla předcházet, činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí, která se zaměřuje na děti ohrožené, uvedené v § 6 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

Důležité: Orgán sociálně právní ochrany dětí vyhodnotí dítě jako ohrožené pokud skutečnosti uvedené v § 6 trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. V evidenci má dlouhodobě OSPOD, pouze děti ohrožené, kde probíhá spolupráce s  odbornými službami. Když dítě není ohrožené dle intenzity § 6, je lépe odkazovat nejprve na pomoc sociálních služeb. I OSPOD při práci s rodinami tyto služby využívá.

Kontakt na školní psycholožku