výše stravného

platba

REŽIE

příspěvek

 

PLNÁ  CENA

    Nepřítomnost

 

  7  -   10  let.

     23,-

 

 

       50,-

 

11 -    14  let

 

25,-

 

                   

52,-

 

15  a více let

27,-

 

 

       54,-

 

pedag.pracovníci

22,-

 

5,- FKSP

       54,-

 

provozní pracovníci

22,-

 

5,- FKSP

       54,-

 

učitelé SOA

48,-

osobní. r. 17,-

věcná.r.     9,-

 

    6,-

       54,-

 

učitelé soukr. gymn.

34,-

osobní. r. 17,-

věcná.r.     9,-

 

   20,-

       54,-

 

cizí strávníci 

důchodci školy                  

56,-

     54,-

27,-+o.r.17,- +

v.r.9,-+zisk 3,-

 

 

 

   2,- FKSP

        56,-