HŘIŠTĚ PŘI ZŠ NA tř.SNP V HRADCI KRÁLOVÉ

 

 

Uživatelům jsou k dispozici i uzamykatelné skříňky v šatnách, pro jejich

užití je však nutno složit u správce hřiště vratnou zálohu 50,- Kč oproti zapůjčení klíčů.

Žádáme zájemce o tuto službu, aby uvedenou sumu měli s sebou.

Správce nemá možnost peníze rozměnit.

 

 

 

Hřiště je v provozu pro veřejnost v době

 

od 1.dubna 2020 do 29.září 2020

 

pouze v době přítomnosti správce areálu.

Od 25.5.2020 do 30.6.2020 dojde ke změně provozu školního hřiště z důvodu výuky 1. stupně. Hřiště bude hřiště pro veřejnost otevřeno ve všední dny od 16:00 - 20:00.

Provoz v tomto areálu se řídí provozním řádem vydaným vedením základní školy.

Provozní doba v době karantény:

PONDĚLÍ

13:00 – 18:00 HOD.

ÚTERÝ

13:00 – 18:00 HOD.

STŘEDA

13:00 – 18:00 HOD.

ČTVRTEK

13:00 – 18:00 HOD.

PÁTEK

13:00 – 18:00 HOD.

SOBOTA

10:00 – 18:00 HOD.

NEDĚLE + SVÁTKY

10:00 – 18:00 HOD.

 

 

Mimo provozní dobu je vstup do areálu přísně zakázán!

 

 

 

PROVOZNÍ DOBA

 

PONDĚLÍ

19:00 – 19:00 HOD.

ÚTERÝ

16:00 – 19:00 HOD.

STŘEDA

16:00 – 19:00 HOD.

ČTVRTEK

16:00 – 19:00 HOD.

PÁTEK

16:00 – 19:00 HOD.

SOBOTA

10:00 – 18:00 HOD.

NEDĚLE + SVÁTKY

10:00 – 18:00 HOD.

V době letních (červenec, srpen) prázdnin je otvírací doba od 09:00 do 20:00 hodin. 

PROVOZNÍ DOBA SE PRŮBĚŽNĚ UPRAVUJE DLE SVĚTELNÝCH A KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.

 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE I V TÉTO DOBĚ AREÁL UZAVŘEN.

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

 

ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Hradec Králové, tř. SNP 694

 

Všichni, kteří provozují sportovní činnost v areálu školního hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat provozní řád a dbát pokynů správce.

 

 

  1. Vstup a využívání sportovního areálu je na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost za odložené věci. Pro veřejnost je hřiště přístupné v odpoledních hodinách po skončení školní výuky, v sobotu, v neděli a ve stanovenou dobu o prázdninách. I v této době však probíhá v areálu činnost sportovních kroužků, které mají přednost před veřejností. Areál je v provozu pro veřejnost v době od 1.dubna do 31.října. Konkrétní časové údaje o otevření hříště v jednotlivých dnech jsou zveřejněny na listině „ Provozní doba“, která je přílohou tohoto řádu.

 

  1. Hřiště je pro veřejnost přístupné jen za přítomnosti správce areálu a to pouze brankou z Blahoslavovy ulice.

 

  1. Sportovní náčiní si lze vypůjčit u správce hřiště dle „Zásad půjčování sportovních potřeb“, které jsou přílohou tohoto řádu.

 

  1. Telefonický kontakt na správce hřiště:  737 280 861
  1. V době určené pro veřejnost je možné si hřiště a dráhu s umělým povrchem předem rezervovat u správce areálu, a to pouze jednou denně maximálně na 1 hodinu pro skupiny nebo jednotlivce.

 

  1. Vstup na hřiště je povolen pouze ve sportovním oblečení a vhodné sportovní obuvi (je zakázáno používat např. tretry a kopačky s kovovými kolíky).

 

  1. Sociální zařízení je přístupné po dohodě se správcem.

 

8. Při užívání hřišť je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení sportovního areálu, řídit se pokyny správce a dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů.

 

  1. Je zakázáno přelézání plotu a branek, opírání nebo odrážení se od plotu, ničení majetku školy a provozování jiné činnosti, než ke které je areál určen. Případné poškození zařízení je nutno oznámit správci areálu

 

 

  1. V prostoru areálu je přísně zakázáno:

- jízda na kole

- jízda na kolečkových bruslích

- požívání alkoholických nápojů a drog

- kouření

 

11. Do areálu je zakázán vjezd motorových vozidel i jízdních kol. K odstavení jízdních kol slouží výhradně stojany. Je zakázáno opírat kola o oplocení

 

12. V celém areálu platí zákaz vodění psů

 

 

13. Porušení tohoto řádu může být důvodem k vykázání ze sportovního areálu.

 

Pro zajištění pořádku na sportovištích správce úzce spolupracuje s Městskou policií.

 

 

 

 

 

PaedDr. Miluška Karásková

ředitelka

Základní školy na tř.SNP

v Hradci Králové

 

 

 

 

 

VYBUDOVÁNO: nákladem 7.600.000,- , v roce 2004

INVESTOR: Statutární město Hradec Králové

PROJEKTANT: Obchodní projekt Hradec Králové v. o. s.

DODAVATEL: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové

 

 

 

 

 

 

P Ř Í J E M N É S P O R T O V N Í V Y Ž I T Í