Oddělení ŠD, vychovatelka, umístění

1.       oddělení , vych. Bc. Karolína Neupauerová – žáci 2. B + ½ 3. C, ŠD umístěna v pavilonu nad školní jídelnou

2.       oddělení , vych. Dana Nývltová  – žáci 2. D + ½ 3. C, ŠD umístěna v pavilonu nad školní jídelnou

3.       oddělení , vych. Hana Papežová – žáci 1. C, ŠD umístěna v pavilonu nad školní jídelnou

4.       oddělení , vych. Mgr. Radka Vaňková – žáci 2. A, ŠD umístěna v pavilonu nad školní jídelnou

5.       oddělení , vych. Mgr. Štěpánka Machová – žáci 2. C + ½  3. A, ŠD umístěna v 1. patře na 1. stupni

6.       oddělení , vych. Mgr. Eva Adamcová – žáci 3. B + ½ 3. A, ŠD umístěna v 1. patře na 1. stupni

7.       oddělení , vych. Bc. Hana Malá – žáci 1. B,  ŠD umístěna v přízemí na 1. stupni

8.       oddělení, vych. Bc. Andrea Felcmanová – žáci 1. A, ŠD umístěna ve 2. patře na 1. stupni

  Vychovatelky 5., 6., 7 a 8. oddělení se spolu s dětmi každý den v 15:30 hod. přemísťují do pavilonu ŠD nad školní jídelnu.