Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Partneři a granty

EU podpora logo

Personální podpora a vzdělávání

Erasmus logo

ERASMUS+ KA2

Erasmus logo

ERASMUS+ KA1

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - informace, dokumenty

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků školního roku 2021/22

 

První schůzka budoucích prvňáčků proběhla 17.06. 2021 v 16.00 v budově školy. 

Pokud jste se nemohli zúčastnit, veškeré informace naleznete níže.

 

 

Kontakty:

Kateřina Pešková (zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň) peskova@edu-zssnp.cz

Webové stránky školy: https://www.zssnp.cz/

 

Kontakty na třídní paní učitelky 1. tříd:

1.A Milada Rosendorfová rosendorfova@edu-zssnp.cz

1.B Marie Bubnová bubnova@edu-zssnp.cz

1.C Iveta Schejbalová schejbalova@edu-zssnp.cz

 

 Kontakty na paní vychovatelky 1. tříd

1.A  Mgr. Radka Vaňková vankova@edu-zssnp.cz

1.B  Mgr. Štěpánka Machová machova@edu-zssnp.cz

1.C  Bc. Karolína Neupauerová neupauerova@edu-zssnp.cz

 

Čipy pro vstup do budovy školy

Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků ve škole má naše škola v provozu bezpečnostní systém BELL HOP, který umožňuje vstup žáků do budovy pomocí čipu nebo ISIC karty.

Žák pro vstup do budovy školy může použít černý čip nebo ISIC kartu.

Cena černého  čipu - 150 Kč/ks,

cena ISIC karty - 250 Kč/ks.

Družinové žluté čipy - jsou určeny jen pro žáky, kteří budou navštěvovat školní družinu a  slouží rodinným příslušníkům žáka a budou funkční jen pro vyzvednutí žáka z družiny a  pro  vstup do prostoru šaten, kde rodič může počkat na žáka, pokud vstup do budovy školy nebude z nařízení vlády nebo jiných opodstatněných důvodů omezen.

Žluté čipy za 100 Kč/ks - žák může mít libovolný počet žlutých družinových čipů pro rodinné příslušníky.

Čipy a hotové ISIC karty budou vydány žákům až po uhrazení částky v první školní den. Prosíme o včasné odevzdání žádosti a úhradu na náš účet.

V případě ztráty čipu je nutné nahlásit v kanceláři hospodářky, abychom čip zablokovali.

 

Školní jídelna:

Pokud budete mít zájem o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně, je nutné vyplnit přihlášku a odevzdat ji paní učitelce. Ta veškeré přihlášky předá školní jídelně ke zpracování.

Pokud se nezúčastníte společné schůzky, je možné tuto přihlášku poslat přímo do školní jídelny naskenovanou přílohou emailem.

 

Stravné se hradí převodem na účet školní jídelny a nakonec si vyzvednete stravovací kartu nebo čip dítěte nejlépe ještě do konce června. Každé dítě bude mít přidělený kód, který zapíšete do notýsku prvňáčka. V případě, že dítě kartu zapomene, poslouží zadání kódu k  vytisknutí náhradní stravenky.

 

Děti mají možnost výběru ze dvou jídel, která můžete volit buď přes internet, nebo přímo v  jídelně školy u počítače. Internetové spojení naleznete na stránkách školy v sekci školní jídelna.

 

Pitný režim:

Děti mají k dispozici čaj na chodbě školy, který se platí vždy v září jednotným poplatkem 20  Kč na žáka na školní rok. Dítě si pak kdykoli o přestávce může čaj dolít.

 

Školní družina:

Přihlášku do školní družiny v případě zájmu prosím vyplňte a hned odevzdejte třídní učitelce. Z provozních důvodů potřebujeme znát počet dětí, které budou chodit do ŠD. Nevyplňujte v tuto chvíli časy odchodů Vašeho dítěte, ty vyplníte v září dle  aktuálního rozvrhu a vašich potřeb.

 

Provoz ŠD - od 6:30 do 17 hodin.

 

Platba za ŠD:

Cena za ŠD je 200 Kč za měsíc.

Na školní rok 2020/21 vybíráme částku ve dvou splátkách:

1 000 Kč za první pololetí zaplaťte prosím převodem do konce září, 1 000 Kč za druhé pololetí do konce února. Ve sdělení pro příjemce uveďte vždy jméno dítěte, třídu a zkratku ŠD.

Číslo účtu: 27-0714740297/0100        

Variabilní symbol: identif. číslo dítěte

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku Vaší paní vychovatelce jako přílohu emailu.

 

Výuka angličtiny:

Žáci mají v první třídě 2 hodiny týdně, které jsou rozděleny na 4x půl vyučovací hodiny týdně. Učebnici i prac. sešit dostanou děti zdarma.

 

Uvolňování během vyučování:

Pro uvolnění dítěte ze školy na více jak 2 dny z důvodu například rodinné dovolené je nutný souhlas ředitelky školy. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách školy v oddílu formuláře žádostí.

 

V případě nemoci je nutné dítě omluvit telefonicky, osobně nebo emailem ten den, následně pak celou nepřítomnost zapsat do žákovské knížky.

 

Je povinností každého žáka doplnit si učivo za období nepřítomnosti, kontaktujte tedy včas třídní paní učitelku, abyste zajistili úkoly pro své dítě a postupně s ním mohli dopracovat vše zameškané.

 

Kroužky:

Aktuální seznam kroužků naleznete na webových stránkách školy již během posledního týdne v srpnu. Přihlašování do kroužků probíhá od začátku září, přesný den a čas spuštění systému přihlašování bude vyvěšen na webových stránkách školy.

 

Zahájení školního roku:

Průběh prvního školního dne bude závislý na epidemiologické situaci. V posledním srpnovém týdnu naleznete přesné informace k zahájení školního roku na webových stránkách školy.

 

Sejdeme se 1. září 2021 před školou, kde společně počkáme, až starší děti vejdou do budovy. Každá paní učitelka první třídy bude čekat venku, aby Vás s dětmi odvedla do třídy. Přezůvky dětem nedávejte, první den se  nepřezouváme!

 

Přivítání dětí končí v 8.45, pak si děti převezme paní vychovatelka, pokud už budou zůstávat ve školní družině. Žádné dítě neodchází ze školy samo, vždy v doprovodu s rodičem nebo  s  jinou zákonným zástupcem určenou osobou.

V tento den je třeba oficiálně dítě přihlásit do školní družiny, zápis proběhne přímo ve družině nad školní jídelnou.

 

Dokumenty ke stažení:

Informace o školní družině 

Zápisní lístek do školní družiny - v případě nepřítomnosti na společné schůzce je nutné vyplnit a poslat přílohou e- mailuposlat přílohou e-mailu  paní vychovatelce dítěte

Informace o školní jídelně

Přihláška do školní jídelny - v případě nepřítomnosti na společné schůzce je nutné vyplnit a odevzdat, či poslat přílohou e-mailu do kanceláře školní jídelny

Informace o školních čipech

Žádost o čipy - je nutné vyplnit a odevzdat, či poslat přílohou e-mailu do kanceláře školy

 

Těšíme se na Vás

Vaše Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694