Zpráva o hospodaření Spolku při Základní škole na tř. SNP v r. 2015

vybrané příspěvky  od rodičů                                                                  94.000 Kč

- peníze za sběr papíru                                                                          10.148 Kč

       Příjmy celkem                                                                          104.148 Kč

 

- fakturace školní psycholožky                                                                  56.875  Kč

- cizojazyčné časopisy, čaj, režie                                                             26.368  Kč

-  cestovné žáků, odměny do soutěží                                                           6.654 Kč

       Výdaje celkem                                                                             89.807 Kč

 

Do r. 2016 bude převedeno                                                              14.341   Kč

 

 

Zpracovala   Ing. Kamila Součková, účetní Spolku

V Hradci Králové   29.4.2016