Volnočasové aktivity žáků na ZŠ SNP ve školním roce 2012/13

Město Hradec Králové podpořilo finančně dvě akce pro naši školu:

Sportovní den -  20.6.

Školní akademii -  27.6.

Z finančního příspěvku 17 100 Kč jsme koupili zvukovou aparaturu, zaplatili ozvučení, vypůjčili kostýmy a kulisy na Školní akademii. Dále jsme koupili odměny pro vítěze sportovních soutěží  organizovaných školou 20.6. (Sportovní den). Celkově jsme vynaložili 21.600 Kč.