Projekt:

PERSONÁLNÍ PODPORA A VZDĚLÁVÁNÍ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

HRADEC KRÁLOVÉ, TŘ. SNP 694

Je spolufinancován Evropskou unií

Reg. č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001132

Výše podpory: 1626751 Kč

Zahájení projektu: 1.1.2017

Doba trvání projektu: 24 měsíců

 

OBLASTI A CÍLE PROJEKTU/PODPORY:

1. Personální podpora

a) zřízení pracovní pozice školní asistent

b) zřízení pracovní pozice školní psycholog

 

2. Vzdělávání

a) CLIL ve výuce na ZŠ

b) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem