Grant - volnočasové aktivity 2015

V tomto roce jsme získali grant Statutárního města Hradec Králové na volnočasové aktivity našich žáků ve výši 25 800 Kč.

Získané finanční prostředky jsme použili na závěrečnou školní akademii v kině Centrál. Vystoupení vidělo  asi 350 žáků, večerní představení probíhalo ve škole, kam přišlo asi 100 rodičů, bývalých žáků a spolužáků.

Dále jsme prostředky použili na odměny vítězům různých soutěží a jako  odměny za účinkování na školních akcích.

Také jsme nakupovali vybavení pro kroužky pracující při ZŠ (např. pro dramatický kroužek, výtvarný kroužek, floorbalové náčiní pro kroužek floorbalu, dresy a štulpny pro sportovní kroužky).

Dále jsme dokoupili také komponenty na vylepšení ozvučení školních akcí, které pravidelně pořádáme (např. Mikulášké odpoledne, turnaj ve stolním tenise).