Projekt EU peníze školám

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách. Podporou sedmi vytipovaných prioritních oblastí a koncentrací finančních prostředků na ně, by mělo dojít k vyřešení klíčových problémů, nebo alespoň k jejich minimalizaci. Mezi priority náleží podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání.