Organizace distančního vzdělávání

Hlavním kontaktním místem pro distanční výuku je aplikace Teams, kde, jak Vás informovali třídní učitelé, mají žáci vytvořeny buď týmy tříd (pro žáky 1.stupně) nebo týmy jednotlivých předmětů (pro žáky 2.stupně). V těchto týmech najdete informace konkrétních vyučujících. Výuka zde bude probíhat jak synchronní formou (živé vysílání), tak formou asynchronní (zadání pracovních úkolů), v tomto případě, především u naukových předmětů na 2.stupni, obvykle s podporou vyučujícího v rámci hodiny pravidelného rozvrhu formou chatu. 
Možností pro žáky s nedostatečným technickým vybavením nebo pro možnost výdeje a odevzdávání pracovních materiálů je u vchodu do školy

umístěná skříňka, stejně jako v 2.pololetí loňského školního roku.

 
Vezměte však na vědomí, že jakákoli forma distančního vyučování, určená vyučujícími, je tentokrát povinná!
 
1.-2.ročník - výuka probíhá prezenčně ve škole
 
Časový harmonogram online synchronního vzdělávání (tzv. živé vysílání) pro nadcházející dny v době uzavření školy:
 
Pro 3.-5.ročník si otevřete klinutím na odkaz v této větě.
 
 
2.stupeň
 
Distanční vyučování probíhá podle pravidelného rozvrhu, který si opět můžete otevřít kliknutím na odkaz v této větě. 
 
Vysvětlení orientace v rozvrhu a pravidel pro distanční výuku :

Tento rozvrh najdete např. na webu školy https://www.zssnp.cz/rozvrhy-trid-2020-2021/ nebo přímo na adrese https://bakalari.zssnphk.cz/Timetable/Public/Next/Class/10

Jak postupovat v jeho čtení:

  1. Zvolit třídu, jejíž rozvrh chci vidět.
  2. Zvolit týden výuky.
  3. Předměty / hodiny označené zkratkou DisV (distanční výuka) znamenají: výuka probíhá v aplikaci Teams v týmu předmětu v danou hodinu za asistence vyučujícího a to buď živou formou, tedy přímým vysíláním hodiny nebo počátečním vstupem vyučujícího, ať už formou krátkého vysvětlujícího video/audio  vstupu nebo formou chatu. V těchto hodinách je po celou dobu trvání vyučovací hodiny pedagog žákům k dispozici např. ke konzultaci problému s úkolem dané hodiny. V těchto hodinách je žákům kromě poskytnutých výukových materiálů zadán i kvíz Potvrzení účasti na výuce předmětu v distančním vzdělávání , sloužící k potvrzení účasti na dané hodině pro žáky a pedagogům poskytující zpětnou vazbu přiměřenosti objemu učiva a zadané práce. Tento kvíz je žák vždy v daný den výuky povinen vyplnit a vyučujícímu odeslat.
  4. Předměty / hodiny označené zkratkou SamS (samostatné studium) znamenají: úkol/výuka je zadán(a) asynchronně  v aplikaci Teams v týmu předmětu pro daný týden. Při nejasnostech žáci kontaktují vyučujícího v chatu předmětu.

Veškeré instrukce např. plánování tzv. schůzky (živého vysílání) zadává vyučující předmětu přímo v aplikaci Teams.

Kontrola účasti žáka na výuce pro pedagoga: obdržením výše uvedeného kvízu od žáka nebo v případě SamS odevzdáním zadané práce

Kontrola účasti žáka na výuce pro rodiče: stačí ověřit odeslání výše uvedeného kvízu v předmětech daného dne rozvrhu označených DisV  

 
Přihlášení do systému Office365, jejichž součástí je výše zmíněná aplikace TEAMS probíhá z adresy https://portal.office.com  nebo https://login.microsoftonline.com/  .
 
Pro připomenutí ovládání aplikace Teams připomínáme video návod z letošního jara: