Organizace distančního vzdělávání

Hlavním kontaktním místem pro distanční výuku je aplikace Teams, kde, jak Vás informovali třídní učitelé, mají žáci vytvořeny buď týmy tříd (pro žáky 1.stupně) nebo týmy jednotlivých předmětů (pro žáky 2.stupně). V těchto týmech najdete informace konkrétních vyučujících. Výuka zde bude probíhat jak synchronní formou (živé vysílání), tak formou asynchronní (zadání pracovních úkolů), v tomto případě, především u naukových předmětů na 2.stupni, obvykle s podporou vyučujícího v rámci hodiny pravidelného rozvrhu formou chatu. 
Možností pro žáky s nedostatečným technickým vybavením nebo pro možnost výdeje a odevzdávání pracovních materiálů bude skříňka umístěná ode dnešního dne (st 14.10.2020) do příští neděle u vchodu do školy, stejně jako v 2.pololetí loňského školního roku.
 
Vezměte však na vědomí, že jakákoli forma distančního vyučování, určená vyučujícími, je tentokrát povinná!
 
Časový harmonogram online synchronního vzdělávání (tzv. živé vysílání) pro nadcházející dny v době uzavření školy:
 
 
 
Přihlášení do systému Office365, jejichž součástí je výše zmíněná aplikace TEAMS probíhá z adresy https://portal.office.com  nebo https://login.microsoftonline.com/  .
 
Pro připomenutí ovládání aplikace Teams připomínáme video návod z letošního jara: