Změny ve výuce pro první a druhý ročník od pondělí 1. března 2021

27.02.2021 21:19

1) Vzhledem k zákazu osobní přítomnosti všech žáků v prostorách školy bude počínaje 1. březnem výuka prvního a druhého ročníku probíhat distanční formou přes Microsoft Teams.

2) Aby byl přechod co nejplynulejší, tak 1. března nebude ještě probíhat výuky dle rozvrhu, ale v dopoledních hodinách (konkrétní čas sdělí třídní vyučující) se bude konat třídnická hodina, kde budou žáci seznámeni s novým způsobem výuky. V odpoledních až večerních hodinách (opět dle domluvy s třídní učitelkou) se uskuteční informační rodičovská schůzka ohledně přechodu na distanční výuku.

Zpět