Změny chodu školy od středy 18.11.2020

12.11.2020 19:40

Dobrý den, vážení rodiče a žáci.

Od 18. listopadu bude opět probíhat výuka prvního a druhého ročníku prezenční formou v budově školy (distanční výuka se tímto pro ně ruší a prezenční forma se stává povinnou). Ostatní ročníky zůstávají vzdělávány distanční formou, která je stále povinná. Pokud někdo z žáků, kteří by měli navštěvovat prezenční výuku, onemocní, prosíme rodiče, aby tuto informaci sdělili škole.

Pro žáky v distančním vzdělávání bude nabídnuta možnost individuálních konzultací s vyučujícími. Bližší informace ještě budou upřesněny.

Pro příchod do školy i odchod z ní budou zpřístupněny oddělené vchody pro každou třídu, jejich konkrétní umístění je k nahlédnutí na na níže umísteném plánku s vysvětlením v připojené tabulce. Škola bude (kromě trvání ranní družiny) otevřena od 7:40 do 8:00.

vch

vchod              třída
1 1.A      
2 1.B
3 1.C
4 2.D
5 2.B
6 2.C
7 2.A

V době pobytu ve škole bude nutné mít stále zakrytá ústa a nos. Výjimkou je čas konzumace svačiny a oběda. S sebou by žáci měli mít každý den minimálně tři roušky.

Z nařízení vlády je nutné dodržet homogenitu skupin. Výuka i družina budou probíhat ve stejné třídě každý den. Ve třídách bude častěji probíhat větrání – o přestávkách i během hodin.

Školní družina bude fungovat v ranním i odpoledním režimu. Ráno jsou nástupní časy určeny v 6:30 a 7:00. Vyzvedávání žáků odpoledne bude probíhat vždy po obědě a v časech určených družinou do 16:00 u příslušných vchodů dle tříd. 

Obědy ve školní jídelně budou pro žáky prvního a druhého ročníku předem přihlášeny počínaje 18. listopadem. Kdo o obědy nemá zájem, nechť si je prosím odhlásí. Provoz jídelny bude zajištěn v souladu se všemi hygienickými nařízeními.

Dochází také ke změně výdeje obědů ve školní jídelně. Počínaje 18. listopadem nemohou externí strávníci vstupovat do prostoru jídelny, ale obědy budou vydávány pouze s sebou do jídlonosičů v časech 10:30 – 10:50 a 13:00 – 13:30.

 

Zpět