Změna provozu školní jídelny

21.10.2020 09:57

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vedení školy, které přihlédlo k nízkému počtu strávníků v době distanční výuky, Vám sdělujeme změnu v organizaci výdeje obědů: od 21.10. 2020 mohou sourozenci chodit současně na oběd - v čase výdeje jednoho ze sourozenců. Ostatní pravidla se nemění!

Šárka Sýkorová

ředitelka ZŠ SNP 

 

Zpět