Zápisové lístky na víceletá gymnázia pro žáky 5. a 7. tříd

15.04.2014 21:10

Vážení rodiče,

po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její) nástup na tuto školu stvrdit odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU. Ten vydává ZŠ – konkrétně výchovná poradkyně paní Mgr. Iveta Bartošová. Je proto nutné neprodleně po kladném výsledku přijímacího řízení požádat o vydání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU na e-mailové adrese bartosova@zssnp.cz. Vlastní dokument bude připraven k vyzvednutí do dvou dnů po Vašem oznámení u výchovné poradkyně v níže uvedených termínech. Zápisový lístek může být vydán pouze zákonnému zástupci žáka, po předložení jeho dokladu totožnosti.

Termíny vydávání zápisových lístků:

Pátek 25.4. od 13:30 do 15:30 a pondělí 28.4. od 7:00 do 9:00 v kanceláři zástupců ředitelky.

Zpět