Zápis - pozor změna

08.01.2014 21:25

V letošním roce bude platný tento formulář týkající se zastupování dítěte  ve školních záležitostech. Prosím stáhněte si formulář a přineste ho vyplněný k zápisu. Formulář obdržíte i na Dni otevřenýchdveří  9.1. (tvůrčí dílničky pro budoucí prvňáky jsou od 15,30 do 17 hodin), případně ho oba rodiče mohouvyplnit a podepsat  během zápisu.

Formulář k vytištění.

PaedDr. Zdena Hartingerová

zástupkyně ředitelky školy

ZŠ Hradec Králové, tř.SNP 694

500 03, Hradec Králové 3

 hartingerova@zssnp.cz

Zpět