Zápis do 1.tříd

17.12.2013 10:30

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP

zve  k zápisu do prvních tříd, který se koná

v pátek 17. a v sobotu 18. ledna

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk, od šestého ročníku přibude druhý cizí jazyk. Pro mladší děti nabízíme řadu mimoškolních aktivit. V první a druhé třídě jsou to kurzy keramiky, aerobiku, edukinestetiky, míčových her, hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv a dramatický kroužek.  Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, která je otevřená od 6,30  do 17,00 hodin.  

 

 

Zpět