Zápis do 1. tříd v době koronaviru

28.02.2021 17:24
 1. zápis dětí do 1. tříd proběhne pravděpodobně bez přítomnosti dětí i rodičů, pouze elektronicky, vaše podpisy na příslušné dokumenty získáme později, vyberte si vedle tohoto odkazu v rezervačním systému, kdy přijdete do školy podepsat dokumenty.

  Adresa odkazu pro elektronický zápis:

  https://sirs.cz/1-5.htm

  Město HK již mnoho let věnuje svým prvňáčkům Městskou kartu. Pokud máte o ni zájem, stáhněte si vedle těchto informací „Žádost o městskou kartu“, vyplňte, přiložte 1x fotografii 3,5 x 4,5 cm dítěte a přineste s sebou při podpisu dokumentů.

  1. škola otevře maximálně 3 první třídy po 27 žácích, tj. maximálně 81 žáků do 1. tříd
  2. elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2021
  3. zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte v pátek 16. dubna 2021 od 16 – 17 hodin, v sobotu 17. dubna 2021 od 9 – 10 hodin
  4. k zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Platí pro zákonné zástupce, kteří přijdou osobně své dítě zapsat 16. – 17. dubna, ostatní předloží při podpisu žádosti o přijetí do školy
  5. zapsané musí být všechny děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
  6. zápis musí provést i rodiče žáků po odkladu
  7. rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Obě tato souhlasná doporučení musí rodič škole dodat bezodkladně
  8. do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelem školy

              1. přednostně budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 1/2020 ve znění pozdějších novel (Školský obvod základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694, tvoří ulice: Bieblova, Blahoslavova, Brandlova, Bratří Štefanů, Březová, Divecká, Gagarinova (od ulice Severní a Myslivečkova po třídu SNP), Holečkova, Javorová, Ječná, Jižní, K Dehetníku, Ke Kopaninám, Ke Stavu, Kladská, Kociánovice, Krátká, Kubelíkova, Librantická, Lipová, Luční, Manželů Zemánkových, Markovická (od ulice Myslivečkova po ulici Krátká), Mokrá, Myslbekova, Myslivečkova, Na Letné, Na Mlejnku, Na Ohradě, Na Sadech, Obecní, Orebská, Orličan, Parlament, Piletická (pouze čp. 96,113,178), Polní, Požární, Sládkova, Slavíčkova, Slezská (od ulice Jižní po ulici Uhelná), Svinarská, Stará Polní, Školní, Švabinského, Tichá, Topolová, Trávní, Třebechovická, třída SNP, U Háječku, U Jednoty, U Koše, U Plováren, U Trati, V Poli, Vavákova, Vrbová, Víta Nejedlého (od ulice Orlická po ulici Bratří Štefanů), Zahrádkářská osada Slatina, Za Školou, Zemědělská)

                    2. děti z dalších, nespádových obvodů budou přijímány do počtu dětí (viz výše) přijímaných pro školní rok 2021 - 2022 dle těchto kritérií:

              a)   sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2021 - 2022 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694    

               b)   losováním

  1. případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude v září 2021 ještě 6 let) budeme řešit individuálně telefonicky se zástupcem pro 1. stupeň
  2. výsledky zápisu, přijatí, případně nepřijatí – budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy 28. května 2021

  Vyhrazujeme si právo na změny, pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změní podmínky.

  Případné dotazy týkající se zápisu prosíme na e-mail: benes@edu-zssnp.czsykorova@edu-zssnp.cz nebo na telefon: 495 541 388

   

Zpět