ZÁPIS DO 1.TŘÍD - oznámení pro rodiče po zápisu o vyvěšení výsledků

25.04.2019 20:57

Vážení rodiče,

Podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na naši školu. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí Vám bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách školy https://www.zssnp.cz/

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den  3.5. 2019.

V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly, která jste od nás obdrželi při zápisu. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 2. 5. 2019 od 14.30 do 15.30 v Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694.

 

Zpět