Žákovské účty Microsoft Office 365

18.03.2020 10:04

Vážení rodiče,

všichni jsme do nějaké míry zaskočeni situací, která v současnosti v naší společnosti nastala a musíme na ni nějakým způsobem reagovat. Jednou z mála pozitivních skutečností je například možnost bezplatného přístupu, k jinak finančně poměrně náročným softwarovým platformám. Rozhodli jsme se využít této pozitivní příležitosti a naše škola nově postupně  umožní komunikaci mezi učitelem a žáky v prostředí Microsoft Teams založené na platformě Microsoft Office 365. Stejně jako pro většinu z vás, tak i pro naše učitele, bude prostředí Microsoft Teams nové a počáteční rozjezd bude jistě provázen určitými problémy. O účelnosti využití pro různé předměty si pak rozhodnou jednotliví vyučující. Přesto jsme si jisti, že školní účet Microsoft Office 365 bude přínosný v mnoha směrech.
Přihlašovací údaje, které nyní zasíláme, umožní školní účet Microsoft Office 365 využívat okamžitě. Heslo prozatím nedoporučujeme měnit alespoň do doby, než ověříme, že vše funguje, jak má.

 

Přihlášení do systému Office365 probíhá z adresy https://portal.office.com  nebo https://login.microsoftonline.com/  .

 

Tím, že má žák zřízen školní účet v systému Microsoft Office 365, získává mocný nástroj, který mimo jiné obsahuje:

- školní emailovou adresu (při komunikaci z této adresy má vyučující určitou jistotu, že komunikuje s konkrétním žákem a také, že zpráva bude vždy doručena)

- cloudové úložiště OneDrive o kapacitě 1TB

- sdílení souborů, poznámek, obrázků mezi mnoha zařízeními (pc, mobil, tablet)

- online verze programů Word, Excel, Powerpoint pro zobrazování dokumentů kdekoliv pouze skrze internetový prohlížeč

- možnost instalace plného kancelářského balíku Office 2016 nebo 2019 na domácí počítač zdarma

- data uložená v systému Office 365 jsou připravena na „přestup“ do jiné školy, která také tento systém využívá (např. při přechodu na střední školu apod.)

- možnost pracovat v týmu – Microsoft Teams

 

Microsoft Teams je platforma pro vzdálenou spolupráci, lze ji využívat ke komunikaci se žáky (chat, hovor, videohovor, konference), k zadávání úkolů, sledování jejich odevzdávání a jejich hodnocení. V tuto chvíli je to další možnost, jak můžeme se žáky vhodně, efektivně a bezpečně komunikovat.

 

Prosíme o přihlášení k žákovským účtům a ověření funkčnosti. Předem velice děkujeme za spolupráci.

 

Vaše škola.

Zpět